Smart cleaning en MVO gaan hand in hand

schoonmaak
02 maart 2020

Onze maatschappij staat steeds vaker stil bij duurzaamheid en een beter leefmilieu en dat is duidelijk te merken in zowel de bedrijfswereld als facility management. Bedrijven zijn voortdurend op zoek naar manieren om hun organisatie te verbeteren voor een maatschappelijk verantwoorde toekomst.

Ze kijken hiervoor in de richting van facility management. Dankzij verschillende technologische innovaties wordt facility management steeds bedrevener in het hanteren van ecologische en ergonomische werkmethoden. Smart cleaning is daar een mooi voorbeeld van. In deze blog leggen we u graag uit wat MVO en smart cleaning precies omvatten én hoe ze met elkaar verbonden zijn.

Groeiend belang van MVO

De term is niet meer weg te denken uit onze leefwereld en staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Volgens de ISO 26000, de internationale norm die zich richt op MVO, staat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de verantwoordelijkheid van een organisatie en de effecten van haar besluiten en activiteiten op de maatschappij en het milieu via transparant en ethisch gedrag. Dit betekent dat bedrijven steeds aandacht moeten besteden aan consumentenbelangen, mensenrechten en ethische, sociale en milieukwesties binnen hun bedrijfswerking. MVO wordt ook vaak weergegeven aan de hand van de 3 P’s, namelijk People, Profit en Planet.

Voor facility management betekent dit niet alleen werken met ecologisch verantwoorde producten bij de schoonmaak, maar ook het hanteren van energiezuinige en duurzame technologieën. Het correct behandelen van alle personeelsleden ongeacht afkomst en achtergrond. Bovendien moeten facility management bedrijven steeds waakzaam zijn voor het welzijn, de veiligheid en de gezondheid van hun personeelsleden. Innovatieve en efficiënte werkmiddelen zijn hier onmisbaar.

Probio producten

Smart cleaning en intelligent facility management uitgelegd

Technologie staat nooit stil, zeker niet in een tijdperk waar digitalisering, Artificiële Intelligentie en machine learning centraal staan. Deze technologische vooruitgang heeft ook een stevige stempel gedrukt op facility management en schoonmaakbeheer. Smart cleaning wordt dan ook steeds vaker de norm bij heel wat facilitaire dienstverleners, maar wat is smart cleaning?

Smart cleaning staat voor slim en efficiënt schoonmaakbeheer. Het gebruikt innovatieve technologieën om de schoonmaak van onder meer kantoorgebouwen, ziekenhuizen en scholen energiezuiniger en effectiever te laten verlopen. Denk bijvoorbeeld aan smartphone applicaties om de schoonmaakploegen beter aan te sturen en slimme schoonmaakrobots te integreren. U kan ook een heel stuk verder gaan en slimme controlesystemen integreren in uw kantoorgebouwen die werken op sensortechnologie. De sensoren kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen over de aanwezigheid van personeel in vergaderzalen of sanitaire ruimtes. Deze informatie wordt dan verwerkt en doorgegeven aan facility management om schoonmaakbeheer te optimaliseren. Er bestaan ondertussen heel wat smart cleaning methoden en dat zal in de toekomst niet anders zijn.

Het verband tussen smart cleaning en MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Smart cleaning zijn verbonden. De optimalisatie van het schoonmaakproces door smart cleaning heeft een duidelijke impact op de 3 belangrijke pijlers van MVO, namelijk People, Profit en Planet. Bij smart cleaning staan de activiteiten van de schoonmaker centraal. Slim schoonmaakbeheer zorgt er namelijk voor dat het werk van de schoonmaakdienst niet alleen minder zwaar, maar ook sneller en efficiënter kan verlopen. Smart cleaning bestaat bijvoorbeeld uit werkwagens die zich beter kunnen aanpassen aan de situatie, dweiltechnieken waarbij er minder fysieke belasting is voor het schoonmaakpersoneel, enzovoort.

Daarnaast maakt smart cleaning ook enkel gebruik van schoonmaakmiddelen die minder belastend zijn voor het milieu. Ook hanteert smart cleaning een energiezuinige manier van werken door schoonmaak in te zetten op de meest geschikte momenten van de dag én door een energiebesparende mobiliteit.

Smart cleaning is dus een positieve en duurzame schoonmaakoplossing voor zowel medewerkers en klanten, als voor de eindgebruikers en ons milieu. Op die manier gaat smart cleaning dus mooi hand in hand met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Iris

Bij Iris zetten we uiteraard ook in op alle besproken aspecten van smart cleaning. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord zijn dé focus van Iris. We werken aan allerlei innovatie projecten. Op deze manier zag onze interne afdeling PRINS het levenslicht (PRojects, INnovation, Strategy). Deze afdeling zorgt voor een constante verbetering van projecten en coördineert innovaties en veranderingen.

Wenst u meer te weten over hoe smart cleaning past binnen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en hoe facility management uw bedrijf kan helpen met het behalen van MVO-doelstellingen? Neem dan snel contact met ons op!