Hoe ecologisch management een belangrijke rol speelt in MVO

Afvalbeheer
27 februari 2020

De klimaatverandering, het milieu en MVO zijn termen die niet meer weg te denken zijn uit onze maatschappij. We worden ons steeds bewuster van de voordelen van duurzaam en ecologisch leven en dat heeft ook een impact op de facilitaire en industriële dienstverlening binnen bedrijven. Daarom gaan we graag dieper in op de sleutelrol die een ecologisch management speelt in MVO.

People, Profit en… Planet

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, of anders gezegd duurzaam ondernemen. Bij MVO wordt er gekeken naar drie belangrijke pijlers, namelijk People, Profit en Planet. People staat voor de gevolgen voor mens en maatschappij binnen en buiten het bedrijf, Profit heeft dan weer te maken met het produceren van goederen en diensten met een meerwaarde voor de maatschappij. De laatste, Planet, is de pijler waarop we ons in dit artikel zullen focussen en betreft alle effecten op het natuurlijk leefmilieu. Binnen facility management wil dit zeggen dat bedrijven zich steeds meer bewust moeten worden van een milieuvriendelijke aanpak voor onder meer schoonmaak, onderhoud, voeding- en drankbeheer, groenonderhoud, enzovoort.

Verschillende aspecten van ecologisch management

Omdat duurzaamheid primeert in onze huidige en toekomstige maatschappij en het de focus is van Iris, lijsten we graag even op welke aspecten dit omvat:

Afvalbeheer en recyclage

Afvalbeheer is ongetwijfeld het bekendste werkgebied van ecologisch facility management. Het kan gedefinieerd worden als het preventief handelen tegen het creëren van afval en stimuleert recyclage en het hergebruiken van bepaalde materialen binnen bedrijven. Concreet betekent dit dat de facilitaire diensten zullen toezien op het correct gebruik van de verschillende sorteerbakken voor papier, restafval, PMD en GFT.

Daarnaast zal facility management voorzien in recycleerbare materialen voor sanitair, voeding en drank, enzovoort. Denkt u daarbij aan het gebruik van glas of recycleerbaar karton in plaats van plastic bekertjes voor koffie of handdoekjes van gerecycleerd papier.

Energiebesparing

Het besparen van energie is een tweede belangrijke pijler binnen ecologische facility management en kan steeds meer rekenen op de steun van innovatieve technologieën zoals Artificiële Intelligentie en smart buildings. In dat laatste geval wordt er aan de hand van sensortechnologie geregistreerd welke kantoor- en sanitaire ruimtes vrij zijn en welke niet. Op die manier kan facility management de schoonmaak- en onderhoudsbeurten beter afstemmen én ervoor zorgen dat zowel verlichting als klimaatregeling optimaal geregeld wordt.

Daarnaast zetten facilitaire dienstverleners steeds vaker in op het gebruik van groene en elektrische energie voor onder meer mobiliteit, machines en verlichting. Op die manier kunnen ze hun CO2-uitstoot verminderen en hun ecologische voetafdruk een stuk verkleinen.

Ecologische producten

Zowel de schoonmaakdiensten als het groenonderhoud binnen facility management zetten met volle kracht in op het gebruik van ecologische producten om hun taken uit te voeren. Denk daarbij aan milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen en ecologische ongediertebestrijding of bemesting.

schoonmaak kantoren

Hoe Iris inspeelt op MVO

Iris speelt ook in op een ecologisch facility management en verkleint haar ecologische voetafdruk door de productie van haar eigen stroom via zonnepanelen. Daarnaast wordt er steeds met LED-verlichting gewerkt in onze industriële werkplaats te Geel en doet ons onderhoudsteam aan milieuvriendelijke ongediertebestrijding en zet de groendienst in op een duurzaam groenonderhoud. In de gezellige koffiehoeken die we in bedrijven voorzien, kunnen werknemers dan weer voortaan hun koffie drinken uit herbruikbare kartonnen bekertjes.

Voor een meer milieuvriendelijke aanpak binnen de schoonmaakdienst, engageerden we ons bij Iris om vanaf 1 maart 2020 nog uitsluitend Pro Bio producten te gebruiken en dit zonder meerkost voor de klanten. Pro Bio is een milieuvriendelijk gamma aan schoonmaakproducten op basis van probiotica met EU Ecolabel en Cradle to Cradle certificaat van producent Greenspeed. Deze schoonmaakproducten zijn niet alleen een pak ecologischer dan de klassieke, vaak chemische producten, maar hebben ook een directe impact op het welzijn van de gebruikers.

Ook in haar industriële afdeling wil Iris haar bijdrage leveren aan een duurzame leefwereld. Zo maken we gebruik van vapor blasting om industriële coatings en lakken te verwijderen. Deze techniek kent enkele belangrijke, ecologische voordelen zoals weinig stofvorming en produceert tot 80% minder afval in vergelijking met natstralen. Tot slot doen we ook aan CO2-compensatie door deel te nemen aan herbebossingsprojecten in verschillende delen van Equador.

Een facilitaire dienst die aandacht besteed aan een duurzame en ecologische manier van aanpak kan een directe impact hebben op het behalen van belangrijke MVO-doelstellingen binnen uw bedrijf.

Wenst u meer informatie over hoe een ecologisch management kan bijdragen tot de MVO-doelstellingen van uw bedrijf? Neem dan snel contact op met ons. We bekijken met veel plezier de verschillende mogelijkheden voor uw facility & industrieel management.