MVO & Betterness

MVO & Betterness

Iris steunt de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN onderschreef in 2017 het UN Global Compact.
Het doel van deze charter is om de armoede in al haar vormen en in alle landen uit te roeien, de planeet te beschermen en welvaart voor iedereen te waarborgen. Wij zetten ons in voor een aantal doelstellingen, met name: gezondheid en welzijn (SDG3), kwaliteitsonderwijs (SDG4), waardig werk en economische groei (SDG8), industrie, innovatie en infrastructuur (SDG9), consumptie en productie (SDG12), klimaatactie (SDG13), sterkte en doeltreffende instellingen (SDG16) en partnerschappen (SDG17).

Engagement
Betterness

Iris wordt als bedrijf voortdurend geconfronteerd met nieuwe uitdagingen, zowel op milieugebied (bedrijfsafval, energiebesparing, vervoerskeuzes) als op maatschappelijk gebied (gezondheid en veiligheid, waarden en normen).
Bij Iris gaan we bewust om met deze dilemma’s en vormen economische, sociale en milieuoverwegingen een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering en missie. Onze missie bestaat erin onze klanten oplossingen en diensten aan te bieden die hen gemoedsrust en welzijn bieden, zodat hun productiviteit optimaal is.

Bringing Betterness to people’s premises

Duurzame ontwikkeling kenmerkt zich aan de hand van de 4 assen van Betterness. Bij Iris is het concept Betterness veel meer dan een slogan. Iris wil als industriële en facilitaire speler een bijdrage leveren aan het creëren van een duurzame omgeving voor iedereen, niet alleen door het garanderen van een prettige fysieke werkomgeving, maar ook door het mogelijk maken van goede professionele relaties binnen een veilige context.

Beleidsverklaringen

Duurzaamheidsbeleid


Engagementvoorduurzamheid

Kwaliteitsbeleid


Engagementvoorkwaliteit

Welzijnsbeleid


Engagementvoorwelzijn

Duurzaamheidsverslagen

Duurzaamheidsverslag 2017


Duurzaamheidsverslag 2018


Duurzaamheidsverslag2018

Duurzaamheidsverslag 2019


Duurzaamheidsverslag2019

Duurzaamheidsverslag 2020


Duurzaamheidsverslag2020

Bringing betterness to people’s premises