MVO

Bij Iris willen we op een duurzame manier groeien, zowel op economisch, sociaal als milieuvlak. Hierbij wordt steeds gestreefd naar een optimaal evenwicht tussen onze 4 Betterness-pijlers: Better customer, Better society, Better organization, Better people.

MVO

MVO & betterness

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een belangrijke pijler binnen de bedrijfsvoering van Iris. We worden immers voortdurend geconfronteerd met nieuwe uitdagingen, zowel op milieugebied (bedrijfsafval, energiebesparing, vervoerskeuzes) als op maatschappelijk gebied (gezondheid en veiligheid, waarden en normen). Daarom doen we er alles aan om een duurzame omgeving voor iedereen te creëren, met grote aandacht voor economische, sociale en milieuoverwegingen.

better-people

Better people

Bij Iris hechten we veel belang aan inclusie en diversiteit. Zo zorgen we o.a. voor jobs voor vluchtelingen, mensen met een beperking en zogenaamde kansarmen. Daarnaast nemen we initiatieven om het werkgeluk van onze werknemers te vergroten, en leveren we grote inspanningen om hun veiligheid & gezondheid op het werk te garanderen.

Planet

Better society

Bij Iris zijn we ons bewust van de impact op mens en milieu van onze activiteiten. Daarom denken we steeds in functie van een duurzame toekomst. Enerzijds doen we er alles aan om ecologische voetafdruk te verminderen, anderzijds hebben we ook grote aandacht onze voor onze maatschappelijke rol. Zo bieden we kansen aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en werken we mee aan de integratie van kansarme bevolkingsgroepen.

Innovaties

Better customer

Door in te zetten op innovatie en voortdurende verbetering, willen we onze klanten relevante diensten aanbieden én de concurrentie voor blijven. Dit laat ons tegelijk toe om Betterness voor onze werknemers te creëren. Zo gaan we bijvoorbeeld repetitieve taken automatiseren, waardoor hun welzijn verbeterd wordt en ze zich kunnen concentreren op taken met een belangrijke toegevoegde waarde voor onze klanten. Om deze innovatiecultuur te stimuleren, beschikt Iris over een team van specialisten in dit gebied.

finalist

Better organization

Streven naar een continue verbetering van onze organisatie is een kernwaarde voor Iris. Daartoe werd een Raad van Bestuur opgericht, die voortdurend versterkt wordt, en is er grote aandacht voor ons kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem, een zorgvuldig duurzaamheidsmanagement en de bescherming van het leefmilieu. Daarnaast verbindt Iris zich tot de hoogste normen van productkwaliteit en bedrijfsintegriteit in haar omgang met leveranciers.

Bringing betterness to people’s premises