Better People

Better people

Diversiteit, gelijkheid en inclusie

Iris is een bedrijf dat inclusie en diversiteit bevordert. Iris heeft reeds verschillende acties ondernomen met betrekking tot menselijke duurzaamheid. De tewerkstelling van vluchtelingen, waarvoor wij een prijs hebben gekregen is hier een voorbeeld van. Een aantal andere voorbeelden zijn de diverse tests en tewerkstelling van gehandicapten of de organisatie van een jobday in samenwerking met Talent2Connect waarbij wij zogenaamde kansarmen hebben ontmoet die wij hebben gecoacht en aan wie wij een werkaanbieding hebben gedaan.

engagement

Enkele cijfers

Cijfers
mannen-vrouwen

Ons engagement voor veiligheid en gezondheid

I Safe – We Safe

Medewerkers die zich goed in hun vel voelen, zijn een troef voor iedere werkgever. Betterness speelt een steeds grotere rol in het realiseren van werkgeluk en wordt niet alleen uitgedragen door onze waarden, vaardigheden en MVO-beleid, maar ook door het veiligheidsbeleid.

In 2020 was het een objectief voor de groep Iris om de frequentiegraad en ernstgraad met 10% te verminderen.

Niettegenstaande de impact van de gezondheidscrisis, werd er verder gewerkt aan de uitrol van een cultuurveranderingstraject waarbij het voorbeeldgedrag en bewustwording centraal staan.

Health & Safety wil de focus nog meer richten op de veiligheid op de werven met de ontwikkeling van proactive leading indicators voor safety, health en wellbeing op het werk. Hiermee kunnen we meten wat we moeten doen om ongevallen te voorkomen en risico’s te verminderen.

Engagement
isafe-wesafe

Health & Safety – Welzijn Klanten

Welzijn is een belangrijk onderdeel van de commerciële activiteiten bij onze klanten, en dat werpt vruchten af door:

  • Vermindering van het aantal arbeidsongevallen met werkverlet
  • Overleg met klanten om gevaarlijke situaties en risico’s op de werf aan te pakken
  • Analyse van arbeidsongeval samen met de IDPB (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk) van de klant
  • Voorbereiding van specifieke opdrachten door het uitvoeren van taakrisico-analyses
  • Observaties op verschillende werven
  • Melding van gevaarlijke situaties via online tool
  • Veiligheid en welzijn als vast agendapunt op al onze meetings
  • Certificatie Veiligheidsladder niveau 3 en VCA** en VCA-P
arbeidsongevallen
engagement

Bringing betterness to people’s premises