Brandbeveiliging

Publieke en private gebouwen moeten voldoen aan de hoogste eisen inzake brandbeveiliging om zo de veiligheid te garanderen van zowel personeel als materiaal. Dat kan door het aanbrengen van brandwerende of brandvertragende coating systemen. In geval van brand gaat de brandvertragende verf, die aangebracht werd op de structuren, zwellen en vormt deze een isolerende laag. Hierdoor blijft de stabiliteit van de structuren gegarandeerd voor de gewenste periode.   

Iris biedt oplossingen voor zowel cellulose branden als koolwaterstofbranden en kan deze zowel in de paint shop als on site aanbrengen. Wij volgen steeds de richtlijnen van zowel de TV238 (de applicatie van opzwellende verfsystemen op stalen constructies) van het WTCB als de “European industry best practice guide on the application of intumescent coatings to constructional steel”.   

We berekenen voor elk project de benodigde laagdikte voor de gewenste beschermingsperiode aan de hand van de vereiste brandweerstand R, de kritische staaltemperatuur, het aantal te beschermen zijdes, enzovoort. Bovendien wordt elk project opgeleverd met een asbuilt dossier waaraan onder meer de controlemetingen op de aangebrachte laagdiktemetingen en een certificaat van de verfleverancier zijn toegevoegd.  

beschikt bij Iris steeds over één aanspreekpunt met de garantie op vakkundig opgeleide coating experts. Wij begrijpen uw bezorgdheden over uw constructie en willen dit werk samen met u tot een goed resultaat brengen.   

Industriële-coating_brandbeveiliging

Recent blogposts

inductie

Professionele corrosiepreventie voor uw industriële metaalconstructies

Corrosie heeft een negatieve impact op uw industriële installaties wat niet alleen een gevaar kan betekenen voor uw werknemers, maar ook voor uw bedrijfswerking. Corrosiepreventies is dus steeds aangewezen.
co2-prestatieladder

De CO2 Prestatieladder: hét duurzaamheidsinstrument om onze CO2 footprint te reduceren.

Iris Industry Solution streeft naar een duurzame ontwikkeling en is ervan overtuigd dat goede ondernemersprestaties enkel wordt behaald zodra er balans is tussen People, Planet en Profit, ofwel in Iris taal: Betterness! Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het streven naar een zo’n klein mogelijk ecologische voetafdruk.
Iris careers

Facility management en het mentaal welzijn van medewerkers

Wanneer we binnenkort opnieuw op kantoor mogen werken, moeten bedrijven niet alleen rekening houden met de fysieke gezondheid van hun werknemers, maar ook inzetten op het verbeteren van hun mentaal welzijn. Facility management kan daarin een grote rol spelen.

Bringing betterness to people’s premises