Iris: Een Voorloper in Duurzaamheid en een Model in Vooruitziendheid

mvo
23 oktober 2023

In een voortdurend veranderende wereld vertegenwoordigt Iris het beeld van een verantwoordelijke onderneming. Al sinds 2013 is zij een pionier geweest in het vrijwillig publiceren van duurzaamheidsrapporten, ruim voordat dit wettelijk verplicht werd. In 2022 heeft Iris al vooruitgekeken naar de Richtlijn inzake de openbaarmaking van duurzaamheidsinformatie door ondernemingen (CSRD) door bepaalde normen van deze nieuwe richtlijn te integreren, zodat zij kan voldoen aan de vereiste rapportageverplichtingen in 2025.

1. Vroege Toewijding

Sinds 2013 heeft Iris niet stilgezeten in afwachting van verplichte voorschriften om in actie te komen. Haar toewijding aan transparantie en verantwoordelijkheid is bijna tien jaar lang overduidelijk geweest en heeft andere bedrijven geïnspireerd om haar voorbeeld te volgen.

2. Dubbele Materialiteitsbeoordeling

Iris overstijgt de minimale wettelijke vereisten door diepgaand te reflecteren op haar invloed op zowel het milieu als de maatschappij. Haar holistische aanpak stelt haar in staat om een dieper begrip te krijgen van haar interacties met de wereld.

3. Stakeholdermatrix

Iris identificeert cruciale trends door middel van diepgaande analyses van belanghebbenden en optimaliseert de waarde voor haar klanten, aandeelhouders en werknemers. Deze inzichten sturen haar inspanningen op het gebied van duurzaamheid.

4. Progressieve Aanpak

Iris volgt een stapsgewijze benadering om te voldoen aan de vereisten van de CSRD, met speciale aandacht voor materiële onderwerpen zoals “Bedrijfsgedrag,” “Klimaatverandering” en “Eigen Werknemers.” Iris heeft plannen om haar rapportagegebied geleidelijk te verbreden.

5. Volgende Stappen

Iris bereidt zich voor op de lancering van een samengevoegd rapport met zowel financiële als niet-financiële gegevens, onderzoekt externe validatie (met beperkte zekerheid) en overweegt het aanpakken van bijkomende duurzaamheidsthema’s.

Iris dient als een voorbeeld van een verantwoordelijke en transparante onderneming. Haar vroege betrokkenheid, progressieve benadering en vooruitziende visie met betrekking tot de CSRD maken haar tot een rolmodel voor andere bedrijven die willen excelleren door een positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu.

Bekijk hier het duurzaamheidsrapport van 2021