Outsourcen van facility management, een kwalitatieve oplossing voor bedrijfsgroei

Dame aan het onthaal tekent papieren
06 juli 2019

In tegenstelling tot ongeveer 10 jaar geleden kiezen steeds meer bedrijven ervoor om bepaalde taken binnen hun organisatie uit te besteden. Bedrijfsprocessen die niets te maken hebben met de kernactiviteiten van een bedrijf, zoals facility management, lenen zich daartoe het meest.

Het kiezen van de juiste sourcing strategie van uw bedrijf

Natuurlijk is het van groot belang de juiste sourcing strategie te kiezen voor uw bedrijf. U kan beslissen om alle ondersteunende activiteiten in-house met eigen personeel te laten uitvoeren, het volledig uit te besteden aan een facility management bedrijf of een combinatie van beiden. Zelf binnen uitbesteding bestaat er een verschil: u kan elke ondersteunende dienst apart uitbesteden aan verschillende leveranciers of u kan kiezen om alle facilitaire diensten te laten bundelen bij één leverancier (Total Facility Management of Integrated Facility Management). De keuze van de meest passende sourcing strategie kan pas gemaakt worden wanneer er gekeken wordt naar enkele belangrijke factoren binnen de onderneming bijvoorbeeld de omvang van de organisatie, de organisatiecultuur, ontwikkelingsfase van de organisatie, enzovoort. Pas na een grondige analyse van deze factoren en de wensen voor facility management, kan de juiste beslissing genomen worden.

Ontzorging van uw facilitaire diensten door Total Facility Management

Dit outsourcingsmodel is ook wel gekend onder de naam Integrated Facility Management en kent steeds meer succes. Het gaat dan ook veel verder dan enkel het leveren van verschillende facilitaire services. Alle ondersteunende diensten vormen één geheel en worden aangeboden door één facilitaire organisatie. Bij Total facility Management draagt die ene organisatie de volledige verantwoordelijkheid voor het kostenbeheer en de kwaliteitscontrole.

Kwalitatieve bedrijfsgroei door outsourcing facility management

Wanneer u kiest voor het uitbesteden van uw facilitaire dienstverlening, kan u genieten van een kwalitatieve groei van uw onderneming op verschillende vlakken:

Meer focus op kernactiviteit van onderneming

Facility management omvat onder andere catering, beveiliging, gebouwbeheer, schoonmaak, documentenbeheer en greencare. Deze diensten maken geen deel uit van de kernactiviteiten van uw organisatie. In-house personeel hiervoor inzetten is dus niet meteen de meest efficiënte keuze want dat betekent investeren in opleidingen en de nodige uitrusting. Die investering vraagt tijd en geld, twee aspecten die in een onderneming van cruciaal belang zijn om te kunnen groeien.

Wanneer u kiest om facilitaire diensten uit te besteden aan een professionele facility management partner, laat u deze investering aan hen over. Zo kan u uw personeel inzetten voor belangrijke taken die rechtstreeks deel uitmaken van de core business van uw bedrijf. Daarenboven kan u op uw twee oren slapen dat de uitbestede ondersteunende diensten ook op een professionele manier uitgevoerd zullen worden.

Kostenbesparing

De grootste drijfveer van organisaties om hun facilitaire dienstverlening te outsourcen, is natuurlijk het efficiëntere kostenplaatje. Doordat u niet meer moet investeren in onnodige opleidingen en materiaal, bespaart u een hoop kosten. Deze kostenbesparing geeft u meer financiële ruimte om te investeren in andere afdelingen van uw bedrijf.

Een beveiligingspersoon aan een walkie-talkie

Flexibiliteit en consistentie van facilitaire dienstverlening

Bij in-house facility management bent u steeds aangewezen op de kennis en beschikbaarheid van uw eigen personeel om een specifiek probleem op te lossen of om een antwoord te bieden op een plotse vraag. U kan zich wel inbeelden dat dat niet altijd even vlot verloopt. Het kan bijvoorbeeld even duren voor die ene lek of dat defecte kopieermachine gemaakt wordt of stel u voor dat uw facility manager opstapt en alle kennis met zich meeneemt?

Met een uitbesteedde facilitaire dienstverlening kan u meteen beroep doen op de geschikte persoon voor elk probleem. Is de vaste klusjesman van uw facilitaire partner ziek, dan wordt er meteen vervanging voorzien zodat uw bedrijf geen enkele hinder ondervindt. U heeft dus steeds een volledige bezetting in geval van ziekte, uitval of vakantie.

Een andere uitdaging voor facility management is voortdurende verandering. Uitbreidingen, technologische evoluties en innovatie, het zijn belangrijke aspecten binnen de bedrijfswereld die vragen naar de mogelijkheid om snel te kunnen schakelen. Bij outsourcing van uw facilitaire diensten kan er steeds snel ingespeeld worden op specifieke vragen zowel qua beschikbaarheid als vakkennis. Facilitaire management partners zijn immers steeds op de hoogte van de laatste nieuwe trends binnen hun vakgebied om u en uw medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen bij het bereiken van uw doel.

Verhoogde kwaliteit van ondersteunende diensten

Uw werknemers hebben de nodige tools nodig om hun job goed te kunnen uitvoeren. Professionele ondersteunende diensten als een hulpvaardige receptie, vlotte en correcte postbehandeling en uitgebreide schoonmaak kunnen daarbij het verschil maken. Op de koop toe wordt een aangename werkomgeving waar geïnvesteerd wordt in het welzijn van de werknemer steeds belangrijker. Verschillende recent onderzoeken wezen uit dat we steeds meer belang hechten aan een positieve werkervaring, naast een uitdagende job en een aantrekkelijke verloning. Zodoende kan een aangename werkbeleving bijdragen tot het verminderen van het aantal burn-outs en ziektemeldingen.

Daarnaast investeren facility management bedrijven steeds meer in het creëren van synergieën tussen verschillende ondersteunende diensten. Een bewakingsagent die zich niet alleen bekommert om de veiligheid, maar ook om een aangename ontvangst kan al snel een meerwaarde zijn voor uw bedrijf op vlak van klantvriendelijkheid en imago.

Uw bedrijfsactiviteiten stroomlijnen

Een andere belangrijke reden voor het outsourcen van facility management, is controle hebben over de nodige uitgaven van uw ondersteunende diensten. Oorspronkelijk was elke facilitaire dienst verantwoordelijk voor zijn eigen inkoop en uitgaven. Naarmate steeds meer bedrijven groeiden, werd dit interne facilitair management te beperkt en chaotisch.

Wanneer u uw facilitaire diensten uitbesteed aan een professionele partner bent u zeker dat alle ondersteunende diensten zo efficiënt mogelijk verlopen en alles onder controle blijft. Een facility management partner zal bijvoorbeeld data verzamelen zodat er steeds een duidelijk overzicht is van wat er in het gebouw gebeurt. Deze data wordt dan ingezet om de ondersteunende activiteiten te optimaliseren met steeds een oog op een aangenaam kostenplaatje. Alle activiteiten worden dus op elkaar afgestemd en binnen de perken gehouden.

Er zijn dus verschillende redenen waarom outsourcing van uw facilitaire diensten kan bijdragen in een kwalitatieve groei van uw bedrijf. Bent u nieuwsgierig naar wat uitbesteding van facility management voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact op met Iris!