Goedkoper facility management zonder kwaliteitsverlies? Het kan!

puzzel
16 juli 2019

Als we denken aan facility management, denken we vaak aan het kostenplaatje dat gepaard gaat met de ondersteunende activiteiten van deze dienstverlening. De facilitaire diensten van een bedrijf hebben tenslotte niet altijd te maken met de core business ervan, maar hebben er wel een grote impact op. De kunst van kostenoptimalisatie met behoud van kwaliteit is en blijft dus steeds de uitdaging voor facility managers.

Gehele of gedeeltelijke uitbesteding van uw facilitaire activiteiten kan u helpen bij het vinden (en behouden) van de juiste balans tussen kosten voor facilitair management enerzijds en behoud van kwaliteit van de facilitaire dienstverlening binnen uw bedrijf anderzijds. We lichten even toe hoe een goedkoper facility management zonder kwaliteitsverlies mogelijk is met de hulp van een externe facility management partner.

All-in-one oplossing

Vroeger werden verschillende facilitaire diensten uitbesteed aan verschillende partners, via de desbetreffende departementen. Helaas was het onderlinge belang snel zoek en was er geen enkel duidelijk overzicht meer over de inkoop en uitgaven voor de verschillende facilitaire diensten. Dat ging gepaard met ingewikkelde en vaak foutieve communicatie en een te hoog kostenplaatje.

Bij de huidige facility management partners is deze onderverdeling in aparte diensten bijna niet meer te vinden. Net zoals de facilitaire diensten binnen bedrijven zelf steeds meer overkoepelend zijn geworden, zijn facilitaire dienstverleners geëvolueerd naar bedrijven die de belangrijkste facilitaire diensten combineren en aanbieden. Daardoor kan de onderlinge samenwerking tussen verschillende diensten zo efficiënt mogelijk gemaakt worden, om zo optimaal mogelijk de ondersteunende activiteiten te kunnen uitvoeren. De externe partner die instaat voor de schoonmaak van de kantoren kan bijvoorbeeld ook instaan voor hospitality en veiligheid. De synergie die zo ontstaat zorgt voor een winstgevend effect: meer flexibiliteit, hogere klanttevredenheid, efficiëntie en zodoende dus ook een vermindering van de kosten, aangezien alles met een en dezelfde partij wordt afgesproken.

Daarnaast hoeft u zich geen zorgen meer te maken over miscommunicatie tussen verschillende partijen, alles wordt tenslotte geregeld door één partij.

Een beveiligingspersoon aan een walkie-talkie

Expertise en ervaring

Het spreekt voor zich dat belangrijke aspecten als expertise en ervaring een grote investering in tijd en geld met zich meebrengen. Het facilitaire personeel moet toch kennis van zaken hebben en de nodige tools voor handen hebben om de job zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Wanneer u ervoor kiest om uw facility management te outsourcen, geeft u deze kostelijke investering uit handen en kan u uw focus en financiën houden voor de kernactiviteiten van uw organisatie.

We geven u even een voorbeeld: u bent een bedrijf dat tennisballen produceert. Uw expertise ligt in de productieprocessen die specifiek zijn voor het maken van de tennisballen. Ondersteunende bedrijfsprocessen als het beveiligen van uw bedrijfsterreinen, het beheer van uw cafetaria en dergelijke vallen buiten uw onmiddellijke expertise en vereisen de aanwerving van extra personeel. Strategisch ligt het in uw voordeel om deze taken dan ook uit te besteden aan specialisten in facility management. Zij kunnen de taken effectiever en dus ook goedkoper uitvoeren.

Positief effect van waardecreatie

Facility management gaat verder dan pure efficiëntie en kostenbesparing. Het specialiseert zich ook in het toevoegen van waarde aan de werkomgeving. Steeds meer organisaties beseffen dat een aangename werkomgeving en zorg voor het welzijn van medewerkers cruciaal zijn voor de toekomst en groei van hun onderneming. Een schone, gezonde en hartelijke werkplek waar werknemers zich goed voelen, heeft bijvoorbeeld een duidelijke impact op hun productiviteit. Het is dan ook hier dat een professionele facilitaire dienstverlening een significante meerwaarde kan bieden.

Daarnaast kan facility management ook heel wat betekenen op vlak van duurzaamheid. Organisatiedoelstellingen op vlak van beter leefmilieu, economische en sociale ontwikkeling en ontwikkeling van een rechtvaardige sociale samenleving worden steeds meer geïntegreerd in de werking van facility management bedrijven.

Innovatie

Innovatie is een onmisbaar onderdeel geworden van onze huidige maatschappij. We zijn niet alleen steeds op zoek naar de meest voordelige, maar ook naar de meest duurzame en technologisch onderbouwde oplossingen voor onze problemen (bijvoorbeeld milieubewust oplossingen, digitalisering, etc.). Innovatie hoort bij een succesvolle en winstgevende zaak, maar het kost helaas ook een stevige duit en behoorlijk wat tijd.

Hierbij geldt eigenlijk hetzelfde principe als bij efficiëntie en ervaring: innovatie van uw core business hoort de hoofdzaak te zijn. Innovatie van ondersteunende bedrijfsprocessen, die ook een belangrijke impact hebben op de werking van uw bedrijf, kunnen dan weer beter uitbesteed worden aan facilitaire bedrijven. Ze richten er hun focus op en investeren onrechtstreeks mee in de toekomst van uw organisatie. Denkt u bijvoorbeeld maar eens aan de komst van schoonmaakrobots of een virtuele receptioniste of het automatisch monitoren van de staat van uw industriële installaties om anticorrosief onderhoud op moeilijk bereikbare plaatsen te faciliteren.

U heeft het dus goed gelezen: kostenbesparend en kwalitatief facility management bestaat en u kan ermee starten wanneer u wil. Bent u toch nog niet helemaal overtuigd of u wel nood heeft aan een professionele facility management partner? Download dan nu ons ebook.