Uitdagingen inzake duurzaamheid in Facility Management

Duurzaamheid, ecologische producten
09 maart 2020

Duurzaamheid staat al een tijdje bovenaan het lijstje van prioriteiten binnen Facility Management, maar heel wat bedrijven lijken niet goed te weten hoe er concreet en efficiënt naar kan worden gestreefd. In deze blog lichten we de verschillende uitdagingen toe waarmee facilitaire diensten te maken krijgen inzake duurzaamheid en hoe ze er het best mee omgaan. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van zonnepanelen, biologisch afbreekbare schoonmaakproducten, enzovoort.

Duurzaamheid, meer dan een modewoord

Sinds enkele jaren is duurzaamheid een absolute trend geworden in onze maatschappij en wordt het vaak in één adem genoemd met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kortweg MVO. Omdat niet alle bedrijven helemaal op de hoogte zijn van wat duurzaam ondernemen juist omvat, doen ze hiervoor vaak beroep op facilitaire dienstverleners. Niet zo vreemd natuurlijk aangezien heel wat taken binnen Facility Management op de één of andere manier te maken krijgen met energieverbruik, afval- en waterbeheer, onderhoud en gebouwbeheer.

Gelukkig zitten facilitaire bedrijven niet stil en is duurzaamheid meer geworden dan louter een modewoord. Ze gaan steeds vaker op zoek naar manieren hoe ze concreet duurzamer en milieubewuster te werk kunnen gaan. Er is meer budget beschikbaar en zijn er meer mogelijkheden dan vroeger, maar helaas steken er enkele andere uitdagingen de kop op in de zoektocht naar duurzaam Facility Management.

Uitdagingen rond duurzaamheid in Facility Management

Natuurlijk moet Facility Management de juiste expertise in huis hebben, wat op zich al een uitdaging is aangezien opleidingen in de sector niet voldoende inzetten op duurzame en ecologische kennis. Maar de uitdagingen gaan een heel stuk verder dan ervaring en kennis, we zetten er even enkelen voor u op een rijtje:

Het motiveren van werknemers om hun bijdrage te leveren

Werknemers spelen een essentiële rol in het hanteren van een duurzame facilitaire dienstverlening en een milieubewuste bedrijfswerking. Het is dan ook cruciaal om ze voldoende te informeren over de verschillende duurzaamheidsmaatregelen en hun mogelijke impact. Enkel wanneer een werknemer mee is met het verhaal en hier motivatie uit put, zullen duurzame maatregelen gevolgd en uitgevoerd worden. Denk hier bijvoorbeeld aan het scheiden van afval in de bedrijfskantine of het gebruik van Dopper waterflessen in plaats van plastic flesjes.

Afvalbeheer

Verschillende belangen intern op één lijn krijgen

Bedrijven bestaan uit verschillende afdelingen met elk hun eigen belangen en ambities. Wanneer Facility Management bepaalde doelstellingen wil behalen omtrent duurzaamheid, is het belangrijk om na te gaan wat de gedeelde belangen van de departementen zijn. Zo kan er een gemeenschappelijke visie gevormd worden.. Indien dit niet gebeurt kunnen er spanningen ontstaan en zal het bedrijf er niet meteen in slagen om duurzaam te ondernemen.

Een gedeelde visie tussen bedrijf en externe partijen

Hetzelfde geldt overigens ook voor de belangen van bedrijven met externe partners zoals leveranciers. Uw bedrijf kan bijvoorbeeld beslissen om in te zetten op groene energie en elektrische wagens, maar als uw externe partners anders beslissen, verkleint dit de ruimte voor bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen.

Duurzaamheid binnen Facility Management is dus vooral mogelijk wanneer alle partijen zich op dezelfde golflengte bevinden en gezamenlijk op zoek gaan naar passende oplossingen.

Vooruitdenken is de boodschap

Vooruitdenken is dus een absolute must om de uitdagingen rond duurzaamheid binnen facilitaire dienstverlening aan te pakken. Heel wat bedrijven twijfelen bovendien vaak over het inzetten op duurzame oplossingen vanwege de kostprijs. Nochtans kunnen de juiste investeringen op vlak van energie en duurzaamheid hen op lange termijn heel wat besparingen opleveren.

Het gebruik van sensoren en slimme technologie

Het gebruik van moderne technologische innovaties kan Facility Management ook helpen bij het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Zo kent het gebruik van sensortechnologie een enorm succes binnen de facilitaire diensten, net als de komst van de slimme kantoorgebouwen of smart buildings. Sensoren worden bijvoorbeeld steeds vaker gebruikt om te detecteren of er iemand aanwezig is in een bepaalde vergaderzaal of kantoorruimte. Met deze informatie kan dan beslist worden om, bij langdurige afwezigheid, die bewuste ruimte over te slaan bij een volgende schoonmaakbeurt. Wanneer het gaat om duurzaam Facility Management, geldt de regel ‘meten is weten’. Analyse van de verzamelde informatie door nieuwe technologie, kan bedrijven tenslotte heel wat energie, tijd en geld besparen, om nog maar te zwijgen van de grote impact op ecologisch Facility Management.

Duurzaamheid en Iris

Duurzaamheid en MVO zijn dé focus van Iris. Alle principes uit dit artikel komen bij ons aan bod. Daarnaast hebben we ook al heel wat geïnvesteerd in duurzame middelen. We gebruiken sinds dit jaar bijvoorbeeld enkel biologisch afbreekbare schoonmaakproducten (op basis van probiotica) zonder meerprijs voor de klant. Indien de klant dit wil kan ons onderhoudsteam aan milieuvriendelijke ongediertebestrijding doen. Ook de groendienst kan aan duurzaam groenonderhoud doen.

Onze ecologische voetafdruk wordt verkleind door de installatie van zonnepanelen in de hoofdzetel. Zo is onze hoofdzetel zelfvoorzienend en dragen we op deze manier een steentje bij aan een schoner klimaat. Ook doen we aan C02 compensatie door deel te nemen aan herbebossingsprojecten in de equatoriale zone (via Greenamity).

Wenst u meer te weten over hoe Facility Management de verschillende uitdagingen rond duurzaamheid en MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) aanpakt? Of bent u op zoek naar een Facility Management-partner om uw bedrijf te helpen bij het behalen van belangrijke duurzaamheidsdoelstellingen? Neem dan snel contact op met ons! We bespreken graag de verschillende mogelijkheden.