Facility management in 2020: focus op MVO en duurzaamheid

schoonmaak
25 juli 2019

Duurzaamheid en MVO zijn dé focus van facility management voor de komende jaren. Niet alleen staan bedrijven onder druk om te investeren in een duurzame werkomgeving en in MVO, ook werknemers vinden deze pijlers zeer belangrijk. Dat is ook niet zo verwonderlijk gezien de focus van onze maatschappij steeds meer gevestigd wordt op een duurzame en verantwoorde samenleving. Maar wat betekenen deze doelstellingen nu eigenlijk en hoe kan facility management ingezet worden om ze te bereiken?

Duurzaamheid en MVO uitgelegd

Duurzaamheid betekent niets anders dan het voorzien in huidige behoeften mét oog op de toekomst zonder dat we mensen, het milieu, de economie en maatschappij in gevaar brengen. Het houdt in verder te kijken dan kortetermijnoplossingen en mee te denken hoe een bedrijf zich op vlak van milieubewustzijn, energieverbruik en sociale samenleving kan verbeteren. Deze inspanningen kunnen leiden tot een beter leefmilieu, kostenbesparing, werktevredenheid bij medewerkers en een positief bedrijfsimago. Duurzaamheid wordt bepaald aan de hand van de 3 P’s, namelijk People, Profit en Planet.

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en maakt deel uit van duurzaamheid binnen organisaties. Het betekent dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en bepaalde maatschappelijk thema’s integreren in hun strategie en beleid. Het gaat onder meer over mensenrechten, sociale en ethische kwesties, verbetering van het milieu en consumentenbelangen. Van alle departementen van het bedrijf wordt verwacht deze pijlers in acht te nemen, ook facility management.

Afvalbeheer

Essentiële rol van facility management

Facility management omvat ondersteunende taken als gebouwbeheer, onderhoud, schoonmaak, catering en office management. Stuk voor stuk bedrijfsactiviteiten die een grote impact kunnen hebben op duurzaamheid. Het spreekt dan ook voor zich dat facilitaire diensten nu en de komende jaren een essentiële rol spelen in het behalen van bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen. Hoe ze dit doen? Wel, de voorbije jaren is er al heel wat geïnvesteerd in duurzame middelen. Zo kan er bijvoorbeeld bij Iris voor geopteerd worden om enkel biologisch afbreekbare schoonmaakproducten te gebruiken, het onderhoudsteam kan aan milieuvriendelijke ongediertebestrijding doen, de groendienst kan inzetten op een duurzaam groenonderhoud en in de gezellige koffiehoeken kunnen werknemers voortaan hun koffie drinken uit herbruikbare kartonnen bekertjes of beter nog uit glazen koffietassen.

Natuurlijk staat de technologische wereld ook niet stil en worden er steeds nieuwe innovaties ontwikkeld die facility management kan helpen duurzamer te werk te gaan. Het grootste voorbeeld hiervan zijn smart buildings. In een smart building is alle technologie afgestemd op de gebruiker en de activiteiten die in het kantoor aan de gang zijn. Door het gebruik van big data worden gegevens verzameld over het reilen en zeilen binnen het kantoor. Zo kan bijvoorbeeld het energieverbruik beter afgesteld worden naargelang de aanwezigheid van medewerkers.

Maar facilitaire diensten spelen niet alleen een belangrijke rol in duurzaamheid, ze zetten zich ook in voor MVO-doelstellingen. Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden om binnen de schoonmaakploeg gedetineerden te laten re-integreren in de maatschappij door hen van de nodige opleidingen te voorzien en hen achteraf aan het werk te zetten. Of men kan, zoals Iris dat doet, geregulariseerde vluchtelingen opleiden en hen voorzien van werk zodat ze een betere toekomst tegemoet gaan.

Circulair denken is de toekomst

Circulaire economie. U heeft ongetwijfeld al eens gehoord van deze duurzame nieuwe aanpak, maar we geven u toch graag wat meer uitleg gezien de alsmaar groeiende interesse in de bedrijfswereld én binnen facility management. Bij circulaire economie kunnen producten en grondstoffen opnieuw gebruikt worden of gerecycled worden. Daarbij gaat niet alleen om het scheiden van afval, maar ook om langer van producten te kunnen genieten en samen delen. Binnen facility management kunnen circulaire oplossingen op tal van vlakken ingezet worden. Denk bijvoorbeeld maar aan het gebruik van circulair kantoormeubilair of naar de herbruikbare kartonnen koffiekopjes van daarnet.

We kunnen dus concluderen dat het belang van duurzaamheid en MVO in de toekomst enkel nog zal groeien. Bedrijven zullen hier dan ook steeds meer op inzetten en facility management aansturen om voor duurzamere oplossingen te gaan.

Nieuwsgierig naar hoe een facility management partner u kan helpen in het behalen van de MVO-doelstellingen en uw bedrijf naar een duurzamer niveau kan tillen? Neem dan gauw contact met ons op.