De CO2 Prestatieladder: hét duurzaamheidsinstrument om onze CO2 footprint te reduceren.

Iris Industry Solution streeft naar een duurzame ontwikkeling en is ervan overtuigd dat goede ondernemersprestaties enkel wordt behaald zodra er balans is tussen People, Planet en Profit, ofwel in Iris taal: Betterness!

Iris Industry Solutions is C02-prestatieladder niveau 5 gecertifieerd en streeft middels haar doelstellingen ernaar om haar C02-footprint jaar na jaar te verlagen.

ONZE REDUCTIEMAATREGELEN LONEN!

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het streven naar een zo’n klein mogelijk ecologische voetafdruk. Het jaarlijks in kaart brengen van onze CO2 footprint biedt Iris de kans om haar uitstoot te monitoren en te sturen op maatregelen om CO2-emissies te reduceren en de bedrijfsvoering te verduurzamen.

We streven naar een vermindering van de totale uitstoot van 30% (met als referentiejaar 2019) voor volgende emissies:

 • Scope 1 (directe uitstoot van het bedrijf)
 • Scope 2 (indirecte uitstoot van het bedrijf)
 • Scope 3 (indirecte uitstoot door derde partijen)

De CO2 emissies van Iris Industry Solutions (scope 1 & 2) blijft afhankelijk van de hoeveelheid werk en de werkmethode voor het verwijderen van een bestaande coating die mag en kan worden toegepast op onze projecten. Iris Industry Solutions heeft haar buitenlandse activiteiten in Frankrijk en Nederland uitgebreid, maar ook onze activiteiten in het in-house atelier zijn toegenomen. Dit zorgt voor een lichte stijging van onze CO2-footprint aangezien onze werkplaatsen meer energie consumeren dan we op projecten verbruiken.

REDUCTIE OBJECTIEVEN VOOR 2030

Wat betreft onze indirecte CO2-emissies (scope 3), gegenereerd door onze zaken met onze klanten en leveranciers, trachten we aan de hand van onze ketenanalyse onze footprint continu te reduceren.

REDUCTIEMAATREGELEN

Met volgende maatregelen hopen we de CO2 -emissies verder te kunnen reduceren:

PROJECTEN

 1. gebruik van vaporblast & inductie in plaats conventioneel stralen
 2. uitschakelen van machines, verlichting en verwarming indien niet gebruikt
 3. grid recupuratie
 4. juiste hoeveel grit & verf bestellen
 5. vernieuwing atelier Zeebrugge
 6. extra focus op het verwerken/reduceren van afval

FLEET

 1. bandenspanning controleren
 2. zuinig rijden
 3. home office & digitaal vergaderen
 4. begrenzen van de snelheid van de werfvoertuigen
 5. overschakeling naar elektrische wagens
 6. laadpalen worden voorzien zowel bij de werknemers thuis als op de verschillende sites

GEBOUWEN

 1. LED-verlichting
 2. aanpassing verwarming kantoren in Geel

BLIJVENDE FOCUS

De resultaten en objectieven van ons duurzaamheidsysteem zijn weergegeven in ons duurzaamheidsverslag en onze beleidsverklaring legt de focus het permanent opzoeken van nieuwe reductiemogelijkheden.

In de toekomst willen we met “vapor blasting” en “inductie” onze indirecte emissies nog meer verminderen en verwachten we serieuze reductie in de keten ten opzichte van gritstralen. Tegen 2024 hebben we als doelstelling om op meer dan 50% van de projecten van Industry deze techniek te kunnen toepassen. We deden dan ook ketenanalyses om onze inzichten in deze technieken te verbeteren:

VOORUITBLIK

In 2021 zal een nieuw EMP (3.B.2_1 Energiemanagement Actieplan) opgesteld voor de periode 2021 – 2023, waarmee we invulling gaan geven aan de nieuwe strategie. De manier van communicatie betreffende onze footprint, de objectieven voor het komende jaar, de weerhouden en uitgevoerde acties en reductiemaatregelen staan beschreven in ons communicatieplan.

Via onze innovatie cel blijven we actief zoeken naar oplossingen die onze duurzaamheidsstrategie ondersteunen de komende jaren om tot verdere CO2-reductie te komen en tot een circulaire werkwijze. Bekijk zeker onze blogs alsook onze posts op LinkedIn om je te informeren hoe wij ons steentje bijdragen en ook uw CO2 footprint kunnen reduceren.

Daarnaast blijft samenwerking in de keten belangrijk voor het behalen van CO2-reductie in de sector. Samen met onze ketenpartners, zowel opdrachtgevers als leveranciers, vergroten wij het inzicht en ontwikkelen we innovatieve producten. Hiervoor is Iris Industry Solutions o.a. lid van Nederland CO2neutraal want wij zijn overtuigd dat we samen met dit waardevol netwerk van bedrijven die werk maken van CO2-reductie serieuze stappen zetten richting duurzaamheid.

Iris Industry Solutions is sinds 2017 gecertificeerd volgens de CO2 prestatieladder, voor meer informatie kan je ook onze pagina op de website van SKAO raadplegen. Onze footprint werd opgesteld conform de ISO 14064-1 norm en wordt beschreven in onze procedure voor energiereductie en vermindering van CO2 uitstoot.

Bent u nieuwsgierig naar welke duurzaamheidsmaatregelen Iris kan nemen om uw CO2 uitstoot te verminderen? Neem dan snel contact op met ons.