Projecten met gunningsvoordeel

co2-prestatieladder
13 juni 2022

Midachterbrug

Aanbestedende dienst: provincie Gelderland

Locatie: brug in de A348 over zijarm van de IJssel in de gemeente De Steeg, straat onder de brug is Havikerwaard.

Wij hebben in de aanbesteding meegedaan als onderaannemer van Boskalis. Zij hebben dit werk gescoord op basis van hun plan van aanpak (PVA) waarbij het criterium de meest circulaire aanpak als doelstelling geld.