Projecten met gunningsvoordeel

co2-prestatieladder
22 december 2022

Midachterbrug

Aanbestedende dienst: provincie Gelderland

Locatie: brug in de A348 over zijarm van de IJssel in de gemeente De Steeg, straat onder de brug is Havikerwaard.

Wij hebben op 27 februari 2020 als onderaannemer van Bokalis aan de aanbesteding deelgenomen. Zij hebben dit werk gescoord op basis van hun plan van aanpak (PVA) waarbij het criterium de meest circulaire aanpak als doelstelling geld.

Deze werken zijn afgerond op 05-12-2021.