De ecologische voetafdruk van uw bedrijf verkleinen dankzij groenonderhoud

Bosmaaier in actie
26 juli 2019

Groenonderhoudspecialist Iris krijgt frequenter de vraag naar een milieuvriendelijke aanpak. Veel bedrijven zijn bewust bezig met een doorgedreven duurzaamheidsbeleid en een ecologisch verantwoord groenonderhoud is één van de elementen waarmee de footprint kan worden verkleind.

Iris kan bedrijven die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen daadwerkelijk helpen om een milieuvriendelijk groenonderhoudsplan uit te werken en dat voor elke site.

Wat zijn de mogelijkheden?

Het gebruik van fyto farmaceutische producten verminderen is een goed begin. En ook de overheid ijvert hiervoor. Iris doet dit al enkele jaren en overtuigde inmiddels ook een aantal klanten van deze milieuvriendelijke aanpak. Iris gelooft ook sterk in het bevorderen van de bestuiving van de planten, in het ontwikkelen van de fauna (nestbouw, bestuivende insecten) en in het stimuleren van plantaardige diversiteit op de site. In deze context opteert men nu het best voor planten die niet alleen aangepast zijn aan onze contreien, maar ook aan de veranderende klimatologische omstandigheden (droogte). Zelf composteren op de site is ook aan te raden als dit uiteraard mogelijk is.

Een andere mindset

Een milieuvriendelijk groenonderhoud start vaak met de juiste mindset. Iris kan uiteraard heel wat maatregelen nemen maar aan de basis moeten ook vaak een aantal zaken veranderen. Op het vlak van de structuur van de tuinen kan men bijvoorbeeld opteren voor de aanleg van goed aangeduide “ecologische” zones en voor een groene dakbedekking. Het gebruik van brandstof beperken en de frequentie van snoei- en maaibeurten verminderen dragen ook bij tot een verkleining van de ecologische voetafdruk, maar hierbij is het dan wel aan te bevelen dat de perceptie van waar een ‘goed onderhoud’ voor staat wordt bijgesteld, een vermindering van de frequentie van het onderhoud zal sowieso een impact hebben op de visuele aspecten van de site.

Iris is al jaren bezig met een milieuvriendelijk onderhoud en hielp in dit kader al verschillende van zijn klanten om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Wenst u ook de footprint van uw onderneming te verkleinen en denkt u hierbij aan groenonderhoud als een van de middelen? Neem dan vrijblijvend contact met Iris.