Groenonderhoud in uw bedrijf uitbesteden: waar op letten?

Bezem op gazon
17 juli 2019

Hoe langer hoe meer bedrijven doen een beroep op specialisten voor het onderhoud van hun groenvoorzieningen. Het is evenwel belangrijk niet over één nacht ijs te gaan wanneer beslist wordt om dat onderhoud uit te besteden. Er zijn behoorlijk veel aandachtspunten.

Goed behoeftes bepalen

Aan de basis is het belangrijk dat de onderhoudsbehoeftes goed in kaart worden gebracht. Zijn de te onderhouden zones en hun grenzen duidelijk gedefinieerd? Om welke aanplantingen gaat het en hoeveel? Hoe frequent moet het onderhoud plaatsvinden? Welk materiaal moet worden gebruikt? Voor welk soort contract gaan we? En wanneer laten we dit contract van start gaan? Dit zijn maar enkele vragen die een bedrijf zich best stelt alvorens het mogelijke dienstverleners contacteert. Het is ook van belang om de specifieke behoefen van de opdrachtgever te bepalen zodat de leverancier een adequaat onderhoudsplan kan uitwerken. Daarom zal een leverancier ook de voorzieningen en de te onderhouden plaatsen willen bezoeken alvorens een offerte in te dienen. En uiteraard is de startdatum van het onderhoudscontract van belang. Doorgaans wordt dergelijke overeenkomst opgestart in het eerste kwartaal (bij voorkeur na de winter) en wordt het voor minimum een volledig seizoen afgesloten.

Specifieke wensen

Een typisch contract ter onderhoud van de groenvoorzieningen voorziet in een forfaitair budget op jaarbasis. Tijdens de uitvoering van het contract kunnen er bijkomende werken aan worden toegevoegd.

Met een aantal specifieke criteria wordt ook hoe langer hoe meer rekening gehouden:

  • Een meer ecologisch verantwoord onderhoud: het gebruik van duurzame technieken en aangepaste frequentie van het onderhoud
  • Economische criteria: focus op een meer ‘besparende’ manier van werken
  • Criteria naar imago en reputatie: welke zones moeten meer frequent worden onderhouden dan andere omdat ze een grotere bijdrage leveren aan het positieve imago van de onderneming?
Landscaping

Criteria naar contractbeheer

Naast het duidelijk stellen van de behoeftes en het bepalen van specifieke wensen, spelen ook nog een aantal criteria rond het beheren van het contract een rol. Wordt er verwacht dat de leverancier proactief handelt? Wat gebeurt er in geval van schade? Heeft het contract betrekking op verscheidene sites? Hoe gedetailleerd moet de rapportering zijn? Moeten ook de parkeerplaatsen worden onderhouden? Wie raapt het zwerfvuil op, de groenonderhoudsploeg of het cleaning team? Zijn er specifieke voorschriften wat veiligheid betreft of risico’s met een mogelijke impact op de veiligheid? Dit is geen exhaustieve lijst van criteria, maar de vele vragen tonen duidelijk aan dat het uitbesteden van het groenonderhoud best op een weldoordachte manier gebeurt en dat de opdracht het best wordt toevertrouwd aan een team van specialisten.

Wat je laat doen, is meestal beter

Iris is een bedrijf dat zich specialiseert in facilitaire dienstverlening en groenonderhoud. De groenspecialisten van Iris gaan elke dag langs bij verschillende bedrijven voor een professioneel onderhoud van de groenvoorzieningen. Eén ding hebben de klanten van Iris alvast gemeen: ze weten dat het onderhoud van hun groenvoorzieningen in goede handen is.

Overweegt u ook om uw groenonderhoud uit te besteden? Neem dan vrijblijvend contact met Iris.