Wat is facility management?

Een man en vrouw op een laptop bezig
23 juli 2019

De term facility management, ook wel facilitaire dienstverlening genoemd, wordt binnen de bedrijfswereld maar al te vaak gebruikt, maar wat houdt die term nu juist in? Volgens het woordenboek betekent facility management ‘het uitvoeren en organiseren van logistieke en huishoudelijke taken als opslag en distributie van goederen, bevoorrading, schoonmaken en onderhoud en het verzorgen van maaltijden’. Dat is een hele waslijst aan taken, maar facility management gaat verder dan het uitvoeren van die takenlijst.

Hoofdactiviteiten binnen facility management

Zoals hierboven al even vermeld zijn er enkele hoofdactiviteiten waarbinnen facility management actief is. Deze taken kunnen verschillen afhankelijk van het aanbod of specialisatie van het facilitair bedrijf, maar over het algemeen horen volgende aspecten bij facility management:

Schoonmaak & cleaning

Heel vaak het takenpakket waar de meeste facilitaire bedrijven om bekend staan. Hieronder vallen onder meer het schoonmaken van de gehele werkomgeving, het schoonmaken van ramen en waste management. Vaak wordt ook vergeten dat gevelreiniging ook onder dat takenpakket valt. De buitenkant van een kantoor of bedrijf vormt heel vaak de eerste kennismaking met bezoekers en maakt tegenwoordig steeds meer een belangrijk onderdeel uit van een facilitaire strategie.

cleaning industry

Beveiliging en bewaking

Deze activiteiten omvatten niet alleen open- en sluitrondes door beveiligingspersoneel, maar ook interventies, voorziening van bedrijfshulpverlening, receptie, onderhoud en vervanging van apparatuur zoals brandblusapparaten, verbanddozen, etc.

Catering

Indien er sprake is van een kantine of bedrijfsrestaurant binnen het bedrijf kan facility management daar ook aan bijdragen (verzorging van het eten en drinken, kassabeheer, …). Het aanleveren en onderhouden van automaten (drank, snoep) behoort ook tot de facilitaire diensten, net als het voorzien van koffiedames.

Huisvesting en onderhoud

Facilitaire diensten houden zich ook bezig met de infrastructuur, inrichting, renovatie en onderhoud van kantoorgebouwen. Denk maar aan reiniging van gevels, schilderwerken en vloerbekleding, elektriciteitsvoorzieningen, allerlei klusjes, winterdiensten, etc. Zie in dat geval uw facilitaire partner als ‘klusjesman’ die u altijd bij de hand hebt: van de kleinste aanpassingen aan uw elektriciteit, tot en met verregaande renovaties: uw facility management partner staat altijd voor u klaar.

Document management

Onder document management verstaan we alles wat met postbehandeling (ontvangst, registratie, frankeren en verzenden), archiefbeheer en bevoorrading van kantoormateriaal te maken heeft.

Green Care

Green Care (of groenonderhoud) omvat alle activiteiten die te maken hebben met de aanplantingen rondom uw bedrijf. Dat gaat dan niet alleen puur om ‘groen’ zoals bomen of tuinen, maar ook over het aanleggen en beheren van parkeerplaatsen, plaatsen van afsluitingen en terrassen en het onderhoud van waterpartijen als vijvers of fonteinen.

Landscaping

Anticorrosief onderhoud

Uw industriële installaties zijn van kapitaal belang voor uw bedrijf. De staat en het onderhoud van uw nieuwe of bestaande industriële vestigingen zijn bepalend voor de productiviteit van uw onderneming. Wanneer u werkzaamheden laat uitvoeren, bent u vaak verplicht uw productie stil te leggen, wat kosten met zich meebrengt. De rol van Iris Industry is deze stilstandkosten te beperken en uw industriële apparatuur te vrijwaren tegen mechanische, chemische en natuurlijke degradatie.

Facility management vanuit kostenoptimalisatie

Een aangenamer prijskaartje is vaak één van de voornaamste redenen voor het inzetten van een facility management partner. Een overzichtelijke structuur van uitgaven en een efficiëntere uitvoering van niet-kernactiviteiten zorgt immers voor een positiever kostenplaatje en een betere focus op uw core business.

Die efficiëntie in het uitvoeren van ondersteunende bedrijfsprocessen kan alleen maar gerealiseerd worden met de nodige expertise en ervaring, twee aspecten die uw bedrijf of organisatie tijd en geld kosten. Door gebruik te maken van een professionele facilitaire partner beperkt u deze kosten en kan u zich focussen op de kerntaken van uw bedrijf.

Facility management als waardecreatie

Kostenbesparing mag dan wel een belangrijke factor zijn in de keuze voor facility management, er is de laatste jaren een belangrijke verschuiving aan de gang. Termen als hospitality, agile working, work-life balance en het Nieuwe Werken beheersen steeds meer de bedrijfswereld en worden gezien als pijlers voor een aangenaam werkleven. Er is een ware verschuiving van een product gedreven economie op til naar een belevingseconomie.

Deze verschuiving heeft alles te maken met een voortdurende verandering in hoe we leven, werken en verwachtingen vormen. Nieuwe tijden creëren nieuwe behoeften: we willen een snelle service en levering, alle tools om ons leven zo aangenaam mogelijk te maken, ook op werkvlak. Een werkomgeving is niet langer een kantoor meer, maar een omgeving waar mensen elkaar ontmoeten, samenwerken, klanten ontvangen en het liefst op een comfortabele manier. Medewerkers vinden het steeds belangrijker zich goed te voelen op het werk. Dat goed voelen heeft betrekking op verschillende vlakken: een aantrekkelijke werkomgeving met goede services, snelle technologie en flexibele werkplekken. En laat dat nu net de verantwoordelijkheid zijn van een professioneel facility management.

Nu vraagt u zich waarschijnlijk wel af waar u baat bij al dat comfort voor uw werknemers. Wel, gelukkige werknemers zijn goede, productieve werknemers. Cliché, maar daarom niet minder waar. Medewerkers die zich goed voelen in hun job en binnen hun werkomgeving zullen zich met veel plezier actief inzetten voor uw bedrijf. Wat bijgevolg een significante daling in ziekteverzuim en kosten kan betekenen. Als u dus aan de winnende kant wil uitkomen in de alomtegenwoordige ‘war on talent’ dan is investeren in een goed facility management zeker geen overbodige luxe.

Wil u weten wat een facility management partner voor uw bedrijf kan betekenen? Download hier ons ebook en ontdek of uw bedrijf nood heeft aan een professionele facility management provider.