Samen zijn we sterk!

iris internationaal
20 maart 2020

De maatregelen tegen het coronavirus hebben niet alleen gevolgen voor onze maatschappij, maar ook voor ons bedrijf en de continuïteit van onze dienstverlening. Onze dienstverlening kan niet worden gemist, zeker niet in deze tijd. Veiligheid, onderhoud, reiniging en zorg zijn kritische processen en onmisbaar voor veel van onze klanten en onze medewerkers.

Iris zet facilitaire of industriële diensten in op 7.000 klantlocaties. Op dit moment zijn naar schatting 2.500 locaties nog geheel of gedeeltelijk operationeel.

Om u optimaal van dienst te zijn, worden veel van onze medewerkers ingezet op één van uw locaties. Sommigen van hen zijn ongerust om te gaan werken, anderen zijn afwezig wegens ziekte. Laten we begrip opbrengen voor hun angst, ook al hebben we alle maatregelen genomen om hen en hun omgeving te beschermen. Daarom willen we u vragen om dezelfde veiligheidsmaatregelen in acht te nemen voor onze werknemers, zodat ze in veilige omstandigheden kunnen werken.

Een grote meerderheid van onze medewerkers is echter nog steeds aan het werk en ik wil hulde brengen aan al onze medewerkers die ons bedrijf hebben gemaakt tot wat het is: flexibel, veerkrachtig en in staat om met uitdagende situaties om te gaan!

Alleen als we allemaal onze schouders eronder zetten, kunnen we deze crisis overwinnen…

Samen zijn we sterk!

Patrick Janssens van der Maelen