Intelligent facility management: wat is het, wat zijn de mogelijkheden en hoe start u ermee?

smart cleaning
16 juli 2019

Smart buildings, smart cities, smart cleaning, Internet of Things… allemaal termen die vast wel een belletje bij u doen rinkelen. Tegenwoordig lijkt elke technologie en elke dienst ‘smart’ te moeten zijn, maar het zijn meer dan enkel mooie ‘buzzwords’. Het zijn technologische innovaties die een grote impact hebben op hoe we tegenwoordig onze omgeving en ons leven indelen en ervaren. Efficiëntie, duurzaamheid en comfort staan hierbij centraal.

Ook facility management heeft veel baat bij deze verschillende moderne technologieën. In deze blog geven we u met plezier meer toelichting bij de term intelligent (of ‘smart’) facility management en leggen we uit hoe u ermee aan de slag kan.

Wat is intelligent (‘smart’) facility management?

First things first, wat verstaan we nu juist onder intelligent facility management? Eenvoudig gezegd gaat het om facilitaire dienstverlening die steunt op innovatieve technologische mogelijkheden om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan. Door de recente ontwikkelingen op vlak van communicatie en technologie, voldoet de klassieke manier van facility management niet meer helemaal aan onze behoeften. Denk maar aan de mogelijkheid om thuis of op locatie te werken of een flex desk werkomgeving waarbij facility management nieuwe manieren moet bedenken om werknemers te ondersteunen. Schoonmaak is daarbij een mooi voorbeeld. Door het flexibel werken worden niet alle ruimtes even intensief gebruikt, de ene al meer dan de andere. Een aangepaste manier van schoonmaken is dan noodzakelijk waarbij rekening gehouden wordt met bijvoorbeeld het gebruik van een bepaalde ruimte. Intelligent facility management kan dan een oplossing bieden door het integreren van nieuwe ontwikkelde technologieën. Enkele voorbeelden hiervan zijn handige apps om uw schoonmaakpersoneel aan te sturen, het gebruik van slimme robots en het implementeren van geavanceerde controlesystemen die u cruciale gegevens kunnen aanleveren om zo uw diensten beter te kunnen afstemmen op de noden van het moment.

Ook binnen de IRIS group vindt u voorbeelden van intelligent facility management: vorig jaar investeerden we bijvoorbeeld in de handige app ButtonsforCleaners. Met deze applicatie kunnen we de planning van ons onderhoudspersoneel in real time beheren, alsook nieuwe taken aanmaken en zelfs dringende interventies toevoegen. Zo heeft het onderhoudspersoneel steeds een accuraat overzicht van de taken die ze moet uitvoeren. De app zorgt dus voor een efficiëntere manier van werken en dat op een transparante manier. Alle prestaties worden immers in de app vastgelegd en er wordt nadien eveneens een uitvoeringsrapport gegenereerd. Zo is de klant steeds op de hoogte van alle activiteiten.

Een ander voorbeeld van slim facility management binnen IRIS group is Bubble, een automatische industriële reinigingsrobot die ingezet wordt voor de schoonmaak van het Europagebouw van de Raad van de Europese Unie. De robot kan volledig autonoom zowel grote oppervlakken als de minst toegankelijke kantjes in de ruimte schoonmaken. Om Bubble deze taken te kunnen laten uitvoeren werd er gedurende verschillende dagen aan mapping gedaan, dit wil zeggen het programmeren van verplaatsingen en te onderhouden zones. Daarnaast beschikt de robot over lasersensoren zodat obstakels kunnen vermeden worden.

Robot die kuist

Smart buildings en smart cleaning

We haalden deze termen al even aan in het begin van dit artikel, maar we willen er toch even dieper op ingaan gezien hun steeds groeiende belang. Een smart building is een gebouw dat door middel van technologie en data operationeel efficiënter wil zijn voor de gebruiker. Dit omvat het beschermen van de veiligheid en gezondheid van bezoekers en werknemers, het verbeteren van de productiviteit van werknemers en het verminderen van de impact op het milieu.

Al te vaak communiceren installaties als verluchtingssystemen, verwarming en verlichting in een gebouw niet met elkaar. Door een beheersysteem toe te voegen aan de infrastructuur van uw gebouw kan u de vele installaties met elkaar laten communiceren en ze op elkaar afstemmen. Op die manier kan u een hoop kosten besparen, bijvoorbeeld op uw energiefactuur: een smart building geeft u de mogelijkheid om enkel de ruimtes te verlichten waar er mensen aanwezig zijn of waar het noodzakelijk is. Hoe een gebouw over deze informatie beschikt? Wel, het gebouwbeheersysteem bevat verschillende sensoren die geïntegreerd zijn op bepaalde plekken binnen het gebouw en verzamelt op die manier belangrijke gegevens. Het komt bijvoorbeeld te weten in welke vergaderzalen mensen aanwezig zijn, welke werkplekken vrij zijn en hoeveel mensen er in het gebouw aanwezig zijn.

Die verzamelde informatie kan steeds door facility management geraadpleegd worden om optimaal in te spelen op de behoeften van dat moment én met oog op een duurzame werkomgeving. Zo kan de facilitaire dienst sneller schakelen voor ondere andere de schoonmaak van kantoren en werkruimten. De overkoepelende software kan immers op basis van aanwezigheid en beweging de planning van de hygiënische teams aanpassen. Er zijn zelfs systemen die informatie bevatten over reservaties van vergaderzalen waardoor het schoonmaakpersoneel perfect weet wanneer er moet schoongemaakt worden om de werknemers een aangename werkbeleving te geven. Kortom, smart cleaning zet het motto “meten is weten” extra in de verf. Want hoe meer informatie deze smart facility management systemen verzamelen over het gebouw en het gebruik ervan door werknemers en bezoekers, hoe efficiënter de facilitaire diensten ingezet kunnen worden.

Internet of Things

Dus, installaties en machines in onze gebouwen communiceren met elkaar, maar wat heeft het Internet of Things daarmee te maken? Sterker nog, wat is Internet of Things nu juist? Wel, het IoT is een netwerk van verschillende via het internet verbonden objecten en toestellen, gaande van apparatuur in huis (zoals thermostaten en parlofoons) tot aanwezigheidssystemen op kantoor of beveiligingscamera’s op fabrieksterreinen. Al deze toestellen verzamelen en delen data over hun omgeving en de manier waarop ze ingezet worden binnen een woning of kantoor. Denk bijvoorbeeld aan een frisdrankautomaat die aangeeft dat een bepaalde drank veel gekozen werd en dus aangevuld moet worden, keukentoestellen die aangestuurd kunnen worden door voice assistants als Google Home, of thermostaten met apps op uw smartphone die u kan gebruiken om uw woning alvast te verwarmen wanneer u op weg bent naar huis. De verschillende installaties en toestellen communiceren via het internet met elkaar om zo informatie uit te wisselen, taken uit te voeren, gegevens te verzamelen enzovoort.

Voor facility management betekent de komst van Internet of Things een grote meerwaarde. De facilitaire diensten kunnen dankzij de gedeelde data sneller bepalen waar er een dringende behoefte is en kunnen daarop zeer snel anticiperen en reageren. Zo kan IoT bijvoorbeeld gebruikt worden bij het inschakelen van schoonmaakrobots. De robot krijgt al dan niet automatisch de juiste informatie binnen en weet welke vergaderzaal wanneer schoongemaakt moet worden. Of wat denkt u van een systeem dat het aantal toiletbezoeken registreert om zo te weten te komen welke toiletten wanneer het best schoongemaakt kunnen worden?

Fascinerende materie, maar hoe begin je aan zo’n innovatie? Wel, alles begint bij een goede strategie en de nodige know-how. Uw bedrijf laten bijstaan door een professionele facility management partner met ervaring in automatisatie en smart facility management is dan ook geen overbodige luxe.

Wil u meer te weten komen over welke impact IoT verder zal hebben op facilitaire dienstverlening? Download dan hier ons e-book en kom te weten wat u nog meer mag verwachten van Internet of Things voor uw facility management.