Ecologischer werken door facilitaire taken uit te besteden

Recycleren
25 juli 2019

Duurzaamheid en ecologisch werken spelen een steeds prominentere rol in ondernemen. Investeren in de toekomst is een absolute must geworden, maar niet alle bedrijven hebben daarvoor de juiste middelen en kennis in huis. Om toch mee te evolueren naar een ecologische verantwoorde manier van werken, besteden ze daarom dergelijke facilitaire opdrachten uit. Inzetten op een duurzame toekomst zonder zelf zwaar te moeten investeren, is steeds meer de norm.

Duurzaam ondernemen door ecologisch facility management

Door de komst van het Nieuwe Werken en meer aandacht voor het milieu en MVO binnen onze maatschappij is onze werkomgeving sterk veranderd. Inzetten op duurzaamheid, innovatie en medewerkers is daarom van essentieel belang voor bedrijven. En het is hier waar facilitaire bedrijven een enorme meerwaarde kunnen betekenen. Ze houden zich immers bezig met de schoonmaak en onderhoud van kantoorgebouwen, het zorgen voor groene zones, het uitvoeren van office management, het zorgen voor catering enzovoort. Taken waarbij er makkelijk slimmer kan worden omgegaan met energie, gebruik gemaakt kan worden van ecologische producten en recycleerbaar materiaal. Denkt u bijvoorbeeld aan papierloze kantoren, smart offices die rekening houden met de aanwezigheid van werknemers om het klimaat op kantoor te regelen, het aanbieden van fairtrade koffie in herbruikbare kartonnen bekers of het verwijderen van onkruid op een milieuvriendelijke manier. Groene renovatie en circulair faciliteren domineren dus de facilitaire wereld.

Daarnaast speelt duurzaamheid en hoe een bedrijf daarmee omgaat een belangrijke rol in het behouden en aantrekken van getalenteerde werknemers. Een groot deel van de bevolking vindt het klimaat, het milieu en een kleine ecologische voetafdruk immers cruciaal. Een bedrijf dat inzet op deze aandachtspunten scoort beter op de arbeidsmarkt en kan het werkgeluk van haar werknemers sterk verhogen.

schoonmaak kantoren

Expertise en ervaring in duurzaamheid

In het verleden kozen heel wat bedrijven voor het uitbesteden van ondersteunende diensten uit kostenbesparing. Hoewel het kostenplaatje nog steeds meespeelt in de keuze voor uitbesteding, is het niet meer de belangrijkste reden. Toch niet wanneer het gaat om mee te zijn met de nieuwste evoluties binnen MVO en duurzaamheid op de werkvloer. Bedrijven kiezen steeds vaker voor het uitbesteden van hun facilitaire diensten omwille van de expertise en ervaring die facility bedrijven hebben en de voordelen die ze kunnen bieden. Het is immers niet haalbaar om deze kennis zelf in huis te hebben én steeds mee te evolueren met de nieuwste innovaties.

Facility bedrijven daarentegen houden wel steeds de vinger aan de pols en houden hun expertise hoog in het vaandel. Het groeiend belang van milieu en MVO zorgt er eveneens voor dat ze inzetten op het behalen van belangrijke certificaten om hun expertise omtrent duurzaamheid en MVO te bewijzen. Zo behaalde Iris eind 2018 bijvoorbeeld opnieuw het MVO Prestatieladder certificaat en vernieuwden we onze ISO-certificaten.

Daarnaast verdiepen facilitaire bedrijven zich steeds verder in tal van technologische innovaties op vlak van ecologie en duurzaamheid. Iris maakt gebruik van milieubewuste oplossingen om bij te dragen aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk van hun klanten én die van zichzelf. Zo zetten we in op het gebruik van elektrische wagens en voldoende oplaadpunten voor medewerkers en hebben we geïnvesteerd in zonnepanelen voor het hoofdkantoor in Evere. Voor kleinere verplaatsingen kunnen de medewerkers gebruik maken van electrische steppen

Conclusie: het uitbesteden van uw facilitaire taken biedt heel wat voordelen, gaande van kostenbesparing, meer efficiëntie, het behouden en aantrekken van talent tot het behouden van de focus op uw core business. Maar het kan ook veel betekenen voor de ecologische voetafdruk van uw bedrijf. Als u ervoor kiest om uw facility management uit handen te geven aan een professionele facility partner, draagt u ook uw steentje bij aan een beter leefmilieu én een duurzame toekomst.

Bent u nieuwsgierig naar wat facility management nog meer kan betekenen voor uw bedrijf? Neem dan snel contact op met ons.