Profit

Profit

Gezonde winsten zijn essentieel voor de continuïteit van Iris en vormen een stevige basis voor ons MVO-beleid. Dit is volledig compatibel met de doelstellingen van ‘People’ en ‘Planet’.

Het aspect winst omvat dan ook niet alleen onze financiële prestaties. Alle activiteiten van Iris zijn gericht op het creëren van toegevoegde sociale en economische waarde.

Onze stevige verankering in de Belgische economie plaatst ons in het hart van de samenleving. Door betere oplossingen aan te reiken, wil Iris op een actieve manier bijdragen tot het realiseren van meer werkgeluk voor zowel medewerkers als klanten. Dit doen we door:

  • Goede MVO-praktijken te delen met onze stakeholders
  • Onze opdrachtgevers en toeleveranciers te betrekken bij onze duurzaamheidsstrategie
  • Deel te nemen aan lokale economische ontwikkeling en het ondersteunen van verenigingen
  • Het normeren en certificeren van onze aanpak
  • Het stabiliseren van de relaties met onze stakeholders

Zo heeft Iris zelf een opleidingstraject uitgetekend om een opleiding industrieel schilderen voor hoogspanningsmasten voor jonge vluchtelingen te organiseren. Het opleidings-en integratietraject werd mede mogelijk gemaakt door Rising You(th), VDAB en Elia, die samen met Iris Industry Solutions de handen in elkaar hebben geslagen om de jonge vluchtelingen een statuut, een diploma met de verplichte certificaten, een job en een toekomst te geven. Iris heeft er in één klap twaalf gemotiveerde schilders voor hoogspanningsmasten bijgekregen die allemaal geslaagd zijn in de moeilijke taal- en veiligheidstesten. Zo hebben we een inventieve manier gevonden hoe we een invulling kunnen geven aan knelpuntberoepen. Met de nadruk op duurzaamheid, want we hebben hen uit hun sociaal isolement gehaald en ze dragen nu zelf hun steentje bij aan de maatschappij door te werken.

De dialoog met de stakeholders is een essentieel element in onze MVO-aanpak. Hierdoor kunnen we volgende elementen bepalen:

  • De belangrijkste onderwerpen binnen de MVO-norm en in welke mate wij en onze acties daar een impact op hebben
  • De te ondernemen acties prioriteren
  • Het belang van de onderwerpen in een jaarlijkse duurzaamheidsverslag definiëren

Bringing betterness to people’s premises