Het effect van corrosie op uw industriële metaalconstructies

roest op leidingen
02 februari 2021

In om het even welke industriële sector zijn metaal- en staalconstructies nodig voor de bouw en werking van fabrieken, bruggen, gebouwen, olie-, gas- en energietoepassingen, … Het is van groot belang om dergelijke industriële installaties goed te onderhouden en te behandelen tegen verschillende vormen van slijtage en schade.

Één van de meest bekende vormen van slijtage is corrosie, en meer bepaald roest. In de industrie is corrosie een proces dat heel wat schade kan veroorzaken met nefaste gevolgen. Het is niet altijd eenvoudig om corrosie te herkennen tot de aantasting op het metalen oppervlak al ver gevorderd is.

Wat veroorzaakt corrosie?

De meest voorkomende vorm van corrosie op metaaloppervlakken gebeurt door een reactie van het metaal met in de lucht aanwezige zuurstof en water. Daardoor kan het metaal gaan roesten of in het geval van koper groen uitslaan. Daarnaast kan corrosie ook ontstaan door een vochtige omgeving, bij hoge temperaturen waar condens tot stand komt. Bij industriële staalconstructies kan corrosie ontstaan door de blootstelling aan lucht, water en grond wanneer het metaal niet beschermd wordt door een anti-corrosielaag.

Ook luchtverontreiniging heeft een impact op de aantasting van metaalconstructies door corrosie. Zo corroderen dergelijke industriële installaties vaker in de winter wanneer het verontreinigingsniveau het hoogst is. De luchtvervuiling heeft alles te maken met hogere emissies van elektriciteitscentrales, verwarmingsinstallaties en voertuigen.

Effect van corrosie op metaal

Wat de oorzaak van corrosie op uw metaalconstructies is en welke vorm de corrosie aanneemt, het zorgt steeds voor behoorlijk wat schade op uw industriële installaties. De schade is onder meer afhankelijk van:

 • De chemische omgeving
 • De constructie waarin het metaal gebruikt wordt
 • De manier waarop het metaal verwerkt of eventueel bewerkt is
 • De manier waarop de chemische omgeving het metaal belast (stilstaand of stromend)
 • Het constructiemateriaal (het type metaal)
inductie

Over het algemeen zullen metaalconstructies die zich in een vochtige omgeving bevinden, roesten. Daarnaast komt er door corrosie sterkteverlies in de industriële installatie tot stand omdat de zouten en oxiden die de corrosie veroorzaken veel zwakker zijn dan het metaal. Ze brokkelen af wat het metalen oppervlak steeds dunner maakt.

De oxiden en zouten in corrosie zijn bovendien ook een stuk groter in volume wat maakt dat ze meer plek innemen dan het oorspronkelijke metaal. Door de uitzetting van de corrosiestoffen raakt de industriële installatie ontwricht en wordt instabiel.

Gevolgen voor uw industriële metaalconstructies

Door het effect van corrosie op het metaal van uw industriële installaties kunnen de gevolgen groot en van verschillende aard zijn. We sommen even de belangrijkste risico’s op:

 • Risico op verwondingen of ongelukken van uw personeel door instabiliteit van de constructies of mechanische breuken
 • Stopzetting van alle werkzaamheden door schade aan de uitrusting, proceseenheid of assemblage
 • Verlies van productiviteit en dus rendement
 • Verontreiniging van de gebruikte producten
 • Verontreiniging van de omgeving
 • Verlies van klanten door niet (tijdig) kunnen leveren van producten en diensten
 • Ongunstige publiciteit en een slecht imago door een onprofessionele manier van werken met gevaar voor personeel, milieu en omgeving.

Het niet beschermen van uw industriële metaalconstructies kan dus een stevige impact hebben op uw infrastructuur, werking, productiviteit en winstgevendheid. Het is dan ook van cruciaal belang dat u de nodige maatregelen treft omtrent anti-corrosiebescherming om dergelijke gevolgen te vermijden.

Wenst u meer te weten over corrosie op uw industriële metaalconstructies of bent u op zoek naar de meest geschikte manier om uw installaties te beschermen tegen roest en andere vormen van corrosie? Neem dan snel contact op met ons! Onze experts bekijken samen met u de verschillende opties inzake corrosiebestrijding en het behandelen van industriële installaties door metalliseren en coating.