People

People

Het motto van Iris «Bringing betterness to people’s premises» weerspiegelt onze missie: ervoor zorgen dat onze klanten én onze werknemers dagelijks het beste van zichzelf kunnen geven in een zorgeloze context. Als dienstverlenend bedrijf geloven we dan ook dat we het verschil kunnen maken voor de samenleving.

De werktevredenheid van onze medewerkers draagt immers bij aan hun plezier en prestaties en dat van onze klanten. Medewerkers die graag werken, hebben een positieve instelling, presteren beter en voelen zich betrokken bij hun werk. Dit vermindert ziekteverzuim en personeelsverloop. Initiatieven van Iris inzake ‘People’:

  • Wij geven onze medewerkers meer ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Hiervoor bespreken we regelmatig carrièremogelijkheden, nieuwe initiatieven voor zelfontplooiing en bijkomende oriëntatie.
  • Iris staat als organisatie open voor ideeën, oplossingen en innovaties die geïmplementeerd kunnen worden door mensen in the field.
  • Iris omarmt en moedigen diversiteit en inclusiviteit in de breedste zin van het woord aan. Dit omvat etniciteit, ras, leeftijd, geslacht, genderidentiteit, beperking, seksuele geaardheid, religieuze overtuiging, taal, culturele achtergrond en opleiding. We zien ons divers personeelsbestand als een belangrijk concurrentievoordeel en een vitaal onderdeel van ons duurzaam bedrijfssucces op lange termijn.
  • We nemen voortdurend maatregelen om de sociale dialoog binnen onze verschillende entiteiten te optimaliseren en het functioneren binnen onze sociale organen te verbeteren. Zo dragen we actief bij aan het in standhouden van een constructief sociaal klimaat.Naast de wettelijke verplichtingen houden we ook steeds onze partners op de hoogte van wat er leeft binnen het bedrijf en over de bedrijfsvoering, betrekken we onze sociale partners in bepaalde tactische en operationele beslissingen en moedigen we een open en transparante communicatie aan.
  • We zetten jaar na jaar ook sterk in op veiligheid van mensen. Dit omvat niet alleen het garanderen van een veilige werkomgeving voor onze eigen mensen, maar ook voor onze klanten en andere derde partijen.

We beseffen ook dat de nadruk op arbeidstevredenheid een cultuurverandering vereist die niet van de ene op de andere dag gebeurt. Onze toewijding aan het bijdragen van werkgeluk is daarom steeds op lange termijn.

Bringing betterness to people’s premises