Het belang van een goede workplace experience

10 mei 2022

Focussen op uw werknemers? Steeds meer organisaties raken ervan overtuigd dat dit the way to go is. Meer nog: ze beseffen dat hun werknemers de hoofdrol spelen in het succesverhaal van hun bedrijf. Immers, een werknemer die zich thuis voelt binnen uw organisatie en alle nodige ondersteuning krijgt om op een aangename en veilige manier te werken, is gemotiveerder en productiever. En met de war for talent in het achterhoofd kun je daar maar beter voor zorgen.

Maar hoe creëer je zo’n aangename werkomgeving precies? En hoe belangrijk is die zogenaamde workplace experience ? We leggen het hier uit!

Workplace experience: wat is het?

Het creëren van workplace experience of de ervaring van een werkomgeving is een proactieve aanpak voor officedesign, technologie en cultuur waarbij de werknemer centraal staat. Het is een voortdurend evoluerend ecosysteem dat bestaat uit alles wat een impact heeft op de manier waarop werknemers werken.

De optimale workplace experience bestaat uit drie onderdelen:

 • De werkruimte: Zeg maar: de fysieke omgeving waar medewerkers hun taken uitvoeren.
 • Technologie: Alle systemen en tools die werknemers gebruiken voor hun job.
 • Mensen: De relaties, het beleid en de culturele normen die van invloed zijn op de manier waarop er binnen uw bedrijf gewerkt wordt.

Waarom is het belangrijk?

Een goede workplace experience heeft een rechtstreekse impact op hoe uw werknemers zich voelen op kantoor, zowel fysiek als mentaal. Wanneer facilitymanagement sterk inzet op een goede workplace experience voelen uw medewerkers zich gesteund en geapprecieerd. Daardoor krijgen hun motivatie en enthousiasme een flinke boost, maar het maakt ze ook een stuk productiever.

Een tevreden en gelukkige werknemer zal niet snel van job of bedrijf veranderen; uw talent blijft dus gewoon bij uw organisatie werken. Sterker nog, nieuwe talenten zullen al te graag aan de slag gaan binnen uw bedrijf als ze weten dat ze gewaardeerd en verzorgd worden.

Een optimale ervaring van uw werkomgeving zorgt dus voor:

 • Een verhoogde productiviteit
 • Behoud van uw huidige talenten
 • Verminderd ziekteverzuim
 • Aantrekking van nieuwe talenten
 • Positief bedrijfsimago
Iris_Banner_Betterness

Uitdagingen voor uw facilitymanagement

Facilitymanagement draaide vroeger vooral om het uitvoeren van klusjes, schoonmaak en receptie. Tegenwoordig kan het een enorme bijdragen leveren aan het optimaliseren van uw werkomgeving:

Het creëren van een gezonde werkplek

Ziekteverzuim is een oud zeer binnen veel bedrijven. De oorzaken zijn legio: stress door te hoge werkdruk, een ongezonde en onveilige werkplek enzovoort. Dit laatste werd overigens extra onder de aandacht gebracht door de komst van COVID-19.

Werknemers hebben behoefte aan een aangename, gezonde en veilige werkomgeving om hun taken zo efficiënt en goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Facilitymanagement kan hen op allerlei manieren ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het voorzien en onderhouden van HVAC-installaties voor een gezond werkklimaat
 • Het zorgen voor de juiste verlichtingsmogelijkheden
 • Het regelmatig en diepgaand schoonmaken van de werkruimtes en sanitaire voorzieningenHhet inrichten van allerlei ontspanningsruimtes met groene zones of koffiehoekjes om even op adem te komen. Mentale gezondheid is immers net zo belangrijk als het fysieke welzijn van uw personeel

Voorzieningen voor een hybride werkomgeving

De coronapandemie zorgde wereldwijd voor een verandering in onze manier van werken. Het verplichte thuiswerken ligt nu achter ons, maar toch grijpen bedrijven niet meteen terug naar het fulltime werken op kantoor. Er is een meer hybride werkomgeving ontstaan waarbij thuiswerken perfect gecombineerd wordt met enkele dagen op kantoor om met collega’s te kunnen vergaderen en overleggen of om de nodige afwisseling te voorzien.

Deze verandering heeft natuurlijk ook een impact op de facilitaire dienstverlening. Er moet immers voldoende ruimte voorzien worden om op een aangename manier te kunnen samenwerken. Dat kan gaan van meer vergaderruimtes tot het creëren van kleine hoeken binnen uw kantoor waar werknemers geconcentreerd kunnen overleggen.

Daarnaast heeft het ook een invloed op de manier en frequentie van schoonmaken. Vergaderruimtes moeten immers op de juiste momenten beschikbaar en klaar voor gebruik zijn.

Iris_recyclage

Technologische innovatie voor dienstverlening op maat

Om alles zo efficiënt mogelijk te plannen en te voorzien, gebruiken steeds meer facility managers innoverende technologieën. Denk bijvoorbeeld aan sensortechnologie die de aanwezigheid van personeel kan monitoren zodat zowel energieverbruik als schoonmaakdiensten daarop aangepast kunnen worden.

Verschillende organisaties maken ondertussen ook gebruik van boekingssystemen om vergaderzalen te reserveren. Zo weet de schoonmaakdienst op welke momenten ze deze lokalen kan reinigen en verluchten.

Facilitaire diensten werken tegenwoordig eveneens nauw samen met andere diensten zoals IT om ervoor te zorgen dat werknemers alle nodige middelen ter beschikking hebben om hun job te kunnen uitvoeren.

Inzet op duurzaamheid loont

Tot slot een niet minder belangrijke pijler: duurzaamheid. De klimaatopwarming baart vele mensen zorgen, ook in de zakelijke wereld. Werknemers vinden het dan ook belangrijk dat hun bedrijf inzet op ecologisch werken. De juiste aanpak inzake afvalbeheer en energieverbruik, maar ook het gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakproducten kunnen al een stap in de goede richting zijn voor een betere workplace experience.

Meer weten over hoe de facilitaire dienstverlening van Iris de workplace experience in uw bedrijf kan optimaliseren? Neem dan snel contact op met ons! Samen bekijken we de verschillende mogelijkheden voor uw organisatie en zorgen we voor de beste werkomgeving voor uw werknemers.