De rol van facilitaire dienstverlening in HR

facility management
16 juli 2019

Op het eerste zicht lijkt deze combinatie, HR en facility management, misschien een beetje vreemd, maar tegenwoordig is het een absolute must voor het aantrekken van nieuw talent. Door de schaarste op de arbeidsmarkt en de war on talent is het voor bedrijven steeds belangrijker om correct in te spelen op de behoeften en wensen van de werknemer.

De traditionele verloningspakketten met wagen, laptop, extralegale voordelen en mogelijkheden tot bijscholing zijn niet meer voldoende om jonge werknemers te overtuigen. Maar wat willen ze dan wel en welke rol speelt facility management hierin?

Het belang van een aangename werkomgeving

Nieuwe generaties, nieuwe wensen. Zo gaat dat nu eenmaal. De jongste generatie werknemers heeft een grotere focus op ondernemerschap, maar is zich ook steeds meer bewust van de werkomgeving. Meer nog: ze wil een werkplek die inspirerend en aangenaam is en eveneens aansluit bij hun privéleven. Deze laatste wens wordt nog eens versterkt door de komst van het Nieuwe Werken. Technologische innovaties als het werken in de cloud en video-conference zorgen ervoor dat werknemers niet meer voortdurend aanwezig hoeven te zijn op kantoor om hun taken te kunnen uitvoeren. Daarbij bepalen ze steeds meer hun eigen werktijden. Wanneer ze wel op kantoor aanwezig zijn, verwachten ze de nodige faciliteiten om hun werk op een comfortabele manier te kunnen doen. Het kantoor moet aanvoelen als een plek waar werknemers zichzelf kunnen ontplooien en op een efficiënte manier kunnen bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen.

Het is hierin dat facility management tegenwoordig een glansrol speelt. Vergaderzalen moeten in uitstekende staat zijn zowel op vlak van infrastructuur als op hygiënisch vlak. Daarnaast ontmoeten werknemers elkaar ook vaker aan een koffie- of relaxhoek. Professionele facilitaire diensten als schoonmaak, catering, onderhoud, groenbeheer en een hartelijke receptie dragen voor een heel groot stuk bij aan het creëren van een aangename werkomgeving. Een plek waar de werknemer en het werkgeluk centraal staan.

Impact van werkgeluk en de war on talent

Door het tekort aan talent op de arbeidsmarkt, moeten bedrijven jonge kandidaten weten aan te trekken én eigen werknemers weten te houden. Waar vroeger een mooi verloningspakket werknemers over de streep kon trekken, wegen factoren als werkgeluk en werktevredenheid tegenwoordig zwaarder door. Met deze verschuiving krijgt HR er dus een flinke uitdaging bij namelijk ervoor zorgen dat werknemers met plezier naar het werk gaan en zich er goed voelen. Een tevreden werknemer is immers gemotiveerder en productiever. Bovendien verkleint de kans dat hij/zij op zoek gaat naar een andere uitdaging elders. Dat werkgeluk steeds belangrijker wordt is overigens ook te merken aan het ontstaan van nieuwe functies als Chief Wellness Officer en Chief Happiness Officer. Heel wat bedrijven zetten alles op alles om hun werknemers het naar hun zin te maken.

gesprek

Dat werkgeluk omvat verschillende aspecten zoals bijvoorbeeld een schone en duurzame werkomgeving met de nodige tools om efficiënt te kunnen werken, ontmoetingsruimtes met catering of koffiemachines, het gevoel welkom te zijn en geapprecieerd te voelen en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Dat laatste luik is ligt volledig bij HR zelf, maar voor de andere aspecten doet HR steeds meer beroep op de facilitaire dienstverlening. Deze ondersteunende diensten zetten zich mee in voor het verbeteren en optimaliseren van een aangename werkomgeving waarin werknemers met plezier hun taken uit kunnen voeren. Het gaat verder dan enkel het schoonmaken van bureaus en de infrastructuur van het kantoorgebouw onderhouden. Facility management focust zich nu vooral op de werknemer en zijn werkgeluk. Een receptioniste die medewerkers welkom heet en ter beschikking staat voor het beantwoorden van allerlei vragen, de bewakingsagent die toeziet op de veiligheid van werknemers, maar daarnaast ook de receptie kan bemannen wanneer nodig, een schoonmaakploeg die ervoor zorgt dat vergaderzalen steeds in orde zijn, en ga zo maar door.

Samenwerking tussen facility management en HR

Facility management en HR werken dus, in tegenstelling tot vroeger, niet louter meer vanuit hun eigen hokje, maar er is steeds vaker sprake van een samenwerking tussen beide diensten. Werk geluk is niet meer alleen de verantwoordelijkheid van HR, maar ook steeds meer van de facility dienstverlening. Als beide diensten helder met elkaar communiceren en hun bevindingen op elkaar afstemmen, kunnen ze heel wat bereiken op vlak van werknemerstevredenheid en productiviteit.