Medewerkers langer aan boord houden door een goed kantoorbeheer

verhuisdienst
25 juli 2019

Door de alsmaar toenemende vergrijzing op de arbeidsmarkt en een verschuiving in de wensen van jonge werknemers, krijgen heel wat bedrijven te maken met de war for talent. Ze zoeken verschillende manieren om nieuw talent aan te trekken en hun huidige werknemers te kunnen houden, maar dat is geen eenvoudige opdracht meer. Een mooi verloningspakket is immers niet meer voldoende om werknemers langer aan boord te houden. Ze hebben andere wensen en beseffen vaak ook dat er gestreden wordt voor hun talent. Het is dan ook hier dat een goed kantoorbeheer en een professioneel facilitaire dienstverlening het verschil kunnen maken.

De aangename werkomgeving

Door de war for talent en een groeiend percentage aan mensen met een burn-out is er de laatste jaren heel wat onderzoek gedaan naar de motivatie en wensen van jonge, talentvolle werknemers. De conclusie: werknemers hechten steeds meer belang aan een aangename werkbeleving. Ze zijn nog steeds ambitieus, maar vinden een leuke werksfeer waar ze zich goed kunnen voelen ook erg belangrijk. Met de komst van Het Nieuwe Werken omvat dit niet enkel een prettige werkomgeving, maar ook de mogelijkheid om flexibel te kunnen werken, zoals op locatie of thuis en op zelfgekozen tijdstippen. Daarnaast willen werknemers van het nodige comfort kunnen genieten wanneer ze wél op kantoor werken.

Om aan al deze wensen te kunnen voldoen met oog op het behouden van hun werknemers, investeren bedrijven steeds meer in professionele facilitaire dienstverlening. Deze ondersteunende diensten omvatten onder andere het schoonmaken en onderhouden van de kantoorruimtes en het creëren van een aangename werkomgeving door het verzorgen van de juiste verlichting, klimaat en verluchting.

Daarnaast voorzien bedrijven tegenwoordig ook in ontspannende ruimtes zoals een koffiehoek of een aangelegde tuin om werknemers de kans te geven op een aangename manier collega’s en klanten te ontmoeten en te vergaderen.

facility management iris

Gastvrijheid bevordert werktevredenheid

Een fijne werkbeleving draait niet enkel om de infrastructuur van het kantoorgebouw, maar ook om hoe medewerkers zich voelen op de werkvloer. Wanneer ze dagelijks vriendelijk toegesproken worden door ondersteunende diensten zoals de receptie, bewaking of het onderhoudspersoneel, voelen ze zich welkom. Als hun vragen bovendien steeds met de nodige professionaliteit en snelheid beantwoord worden, voelen ze zich geapprecieerd en tevreden. Facility management gaat tegenwoordig dus verder dan enkel onderhoud en schoonmaak van kantoren, gastvrijheid en het werkgeluk van de werknemers staan nu vaker centraal. Het mag dan vreemd lijken, maar bedrijven beseffen maar al te goed dat een tevreden werknemer gemotiveerder en productiever is. En laat dat nu dé troef zijn om de war for talent te winnen.

Inspelen op duurzaamheid en innovatie

De laatste jaren is duurzaamheid niet meer weg te denken uit onze maatschappij. We hechten steeds meer belang aan diversiteit, een beter leefmilieu en een gezondere manier van leven. Dit gedachtegoed speelt tegenwoordig ook een grote rol in het bedrijfsleven. Werknemers vinden het belangrijk dat hun bedrijf ook inzet op duurzame technieken en oplossingen. Door de komst van de digitalisering zijn er steeds meer papierloze kantoren en er wordt ingezet op slimme innovaties om energiezuiniger en efficiënter te werken. In verschillende facilitaire diensten wordt er gebruik gemaakt van deze nieuwe technologieën. Denkt u maar bijvoorbeeld aan schoonmaakrobots die door verzamelde data weten op welke momenten kantoorruimtes schoongemaakt moeten worden of een smart building dat het klimaat en de verlichting van het kantoorgebouw afstelt op de aanwezigheid van werknemers. Het gevoel onrechtstreeks bij te dragen aan een betere leefwereld vergroot eveneens het geluk en voldoening van werknemers.

Goed kantoorbeheer en een gastvrij facility management zijn dus onmisbaar in het aantrekken én het behouden van talentvolle medewerkers. In onze huidige werkmaatschappij staan zij centraal dus inzetten op het vergroten van hun werkgeluk is de boodschap.

Wil u weten wat facility management nog meer kan betekenen voor uw onderneming? Neem dan snel contact op met ons!