CO2-meters en ventilatie: belangrijke wapens in de strijd tegen corona

22 juni 2022

U kent ondertussen zeker de CO2-meter wel. Hij won vorig jaar, naast diepgaande desinfectie, enorm aan bekendheid: ze werden in België op 13 februari 2021 verplicht in kapsalons. En nog geen half jaar later volgde er een verplichting in cafés, restaurants, event- en sportinfrastructuur en zorginstellingen. Maar wat is nu het nut van deze meters? Hoe kunnen ze ons helpen in de strijd tegen corona? En wat is CO2 nu juist weer?

Het verschil tussen CO en CO2

Het is maar een klein cijfertje, maar CO en CO2 zijn totaal iets anders. Koolstofmonoxide of CO ontstaat wanneer brandstoffen niet volledig verbrand worden. Het is een giftig gas dat het zuurstofvervoer in uw lichaam verhindert. Een te hoge CO-waarde in de lucht is dan ook dodelijk.

De hoofdrolspeler vandaag is echter koolstofdioxide of CO2, een gas dat altijd beperkt aanwezig is in de lucht maar minder schadelijk is dan CO. Een te hoge CO2-waarde in de lucht zorgt wél voor hoofdpijn, concentratiestoornissen en sufheid. Wat hebben CO en CO2 wel gemeen? Dat u ze beide kan meten.

De CO2-meter: hoe minder ppm, hoe beter

U zag misschien al een CO2-meter in sportclubs of bij de kapper. Dat komt omdat ze hier verplicht zijn én zichtbaar moeten zijn voor klanten. Op deze meter leest u idealiter een CO2-gehalte af van de lucht dat niet hoger is dan 900 ppm. Dat betekent dat de lucht minder dan 0,9 volume procent CO2 bevat.

Is er een bovengrens die gehanteerd moet worden? Ja, de norm van 1200 ppm mag niet overschreden worden. Natuurlijk is het niet zo dat een te hoge CO2-concentratie per definitie betekent dat er besmettingsgevaar is. Want daarvoor moet een met corona besmette persoon in de ruimte aanwezig zijn. Maar het is wel een waarschuwing dat de omstandigheden voor virusoverdracht ideaal zijn.

Nu ja: hoe houdt u dat CO2-gehalte lager dan 900 ppm? Simpel: door te ventileren.

Hoe helpt ventilatie tegen het coronavirus?

Door te ademen, praten, lachen of hoesten stoot u druppeltjes uit. Sommige daarvan (aerosolen) zijn zo klein dat ze in de lucht zweven. Wie te veel aerosolen met het coronavirus inademt, loopt het risico om besmet te raken.

Daarom is het belangrijk om goed de binnenruimtes te ventileren en verse buitenlucht binnen te laten. Dat kan door de ramen en deuren te openen of via een mechanisch ventilatiesysteem met aanvoer van uitsluitend verse lucht. U ziet het effect van een raam openzetten in een onverluchte ruimte direct op de CO2-meter.

Ventilatie, wat zijn de regels en aanbevelingen?

Hogerop las u al dat op sommige plekken een CO2-meter verplicht is. Maar ook bedrijven of zaken waar dat niet het geval is, hebben baat bij zo’n meter. Want onder de 900 ppm blijven verlaagt het besmettingsrisico, of het nu om een school, kantoorgebouw of winkel gaat. Er is dan ook een document met duidelijke aanbevelingen van de Taskforce Ventilatie van het Coronacommissariaat. Hierin vindt u ook een handige checklist die als hulp kan dienen bij de evaluatie van uw situatie.

Kies ook voor de veilige optie

Hoewel geen enkel apparaat een 100% virusvrije lucht kan garanderen, is het een goed en veilig idee om een CO2-meter te plaatsen in uw organisatie. Welk toestel precies? Hiervoor verwijzen we naar het document “Selectie en gebruik van CO2-sensoren in het kader van COVID-19”, ook opgesteld door de Taskforce Ventilatie van het Coronacommissariaat.

Natuurlijk moet u niet alleen vanwege de huidige coronacrisis inzetten op een betere ventilatie. De luchtkwaliteit op kantoren, scholen en zorginstellingen is al jaren een bekommernis van wie in ons land met volksgezondheid bezig is. Het belang van HVAC (heating, ventilation en airconditioning) voor welzijn op het werk is niet te onderschatten, slecht verluchte of verwarmde ruimtes kunnen namelijk een hele waaier aan gezondheidsklachten veroorzaken. Kortom: met een goede ventilatie kan iedereen veiliger en gezonder aan het werk. En de werkgevers? Die vermijden eventuele sancties voor een slechte ventilatie of te verontreinigde lucht.

Benieuwd naar hoe u nog meer welzijn op het werk kan creëren? Download dan nu ons e-book rond de combinatie van diepgaande cleaning en een preventief onderhoud van uw HVAC.