Veiligheid - Preventie en milieubescherming

Elke werkplaats is een risicoplaats voor ongevallen of vervuiling. Zich bewust zijnde van deze risico's, werken de opdrachtgever en de aannemer een preventief beheer uit.

De veiligheid is een prioritair aandachtspunt.IRIS hanteert een dynamisch en pro-actief beheer met betrekking tot preventie en milieubescherming, dat integraal deel uitmaakt van al zijn werkmethoden.

Onze aanpak op dit vlak begint bij het onderzoek van een project en wordt aangehouden tot het einde van de werken.Onze ervaring op het gebied van de veiligheid en de milieubescherming maakt het voorwerp uit van een VCA-certificatie** (sinds 1994), die geregeld aan een externe controle wordt onderworpen. Elke situatie heeft unieke kenmerken: indien nodig stellen wij plannen voor gezondheid en veiligheid op in nauwe samenwerking met de klant.

Wij verwoorden onze veiligheidsrichtlijnen voor ons personeel in een begrijpelijke taal en benadrukken de preventieboodschap in de opleidingen voor het personeel.

Ten slotte vormt een optimaal risicobeheer ook een manier om de concurrentie voor te blijven.

Gebruikte middelen

Onze dienst voor veiligheid en preventie beheert ons veiligheidssysteem, dat sinds 1994 VCA-gecertificeerd is.

 
 • De analyse
 1. De gestandaardiseerde risicoanalyse per werkpost garandeert een grondige voorbereiding en een duidelijke organisatie van de werkplaats.
 2. Tijdens de onderzoeksfase van een project wordt het veiligheidsplan opgesteld door onze technici en onze dienst PBW.
 3. Na evaluatie van de incident- en ongevalstatistieken en van de ongevalonderzoeken worden specifieke acties ondernomen.
 4. Ook na de geregelde bezoeken ter plaatse door de dienst PBW worden acties ondernomen.
 
 • De uitrusting
 1. Elke werknemer beschikt over de vereiste individuele beschermingsmiddelen.
 2. Het materiaal wordt in detail en volgens strikte procedures gecontroleerd.
 3. De collectieve beschermingsuitrusting is onderworpen aan een controle door erkende organismen.
 
 • Communicatie en opleiding
 1. Al onze werknemers moeten tests afleggen inzake hun kennis op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieubescherming voor zij in dienst worden genomen.
 2. Elke werkplaats begint met een "kick-off"-vergadering voor de veiligheid en de kwaliteit. In elke fase van de uitvoering wordt de aandacht van onze werkkrachten op specifieke punten gevestigd dankzij de "toolbox"-vergaderingen.
 3. Onze werknemers krijgen specifieke gebruiksinstructies voor het te gebruiken materiaal.
 4. Iedereen heeft permanent toegang tot de catalogus waarin alle beschikbare individuele beschermingsmiddelen zijn verzameld.
 5. De geïllustreerde veiligheidsboodschappen confronteren onze werkkrachten met de risico's die zij lopen op de werkplaats. Zij worden gestimuleerd hierop te reageren door suggesties te doen.
 6. Onze werknemers en onze kaderleden volgen doorlopend intensieve opleidingen op veiligheidsvlak.

Contacteer ons

per telefoon (klik hier om het nummer van uw regio te raadplegen)

of per email op volgend adres info@iris.be

Jobs

Wil je graag bij Iris Group aan de slag?

Nieuws

Volg onze nieuwtjes en ontdek de video van ons 70-jarig bestaan!