CO2 reductie

De volledige IRIS groep is reeds verschillende jaren bezig met maatregelen om de CO2 uitstoot en het energieverbruik te beperken.

Sinds 2014 zijn wij gecertificeerd volgens CO2-prestatieladder norm. In 2017 behaalden wij het hoogste niveau (5)!

Voor meer informatie zie ook onze pagina op de website van SKAO

A: inzicht in CO2 uitstoot
Onze CO2 footprint voor 2016 ligt op 3.471 ton (3.467 scope 1 en 4 ton voor scope 2)  en die van Anticorrosion op 2.332 ton CO2. Dat is iets hoger dan die van vorig jaar en dit komt door de brandstof voor projecten van Anticorrosion.

In 2015 waren er bij Anticorrosion beduidend minder “infra” projecten waar er intensief moest gestraald worden dan de jaren ervoor, en op de enkele waar het wel moest gebeuren (zoals op de Maeslantkering) hebben we uitvoerig de nieuwe inductiemethode kunnen toepassen.

In 2016 is hebben we wel weer een groot straal-intensief project gehad (waar de inductiemethode niet toepasbar was) waardoor het brandstofverbruik voor projecten opnieuw is gestegen naar iets boven het lange termijn gemiddelde, en waardoor de footprint van Antico en de gehele groep in 2016 hoger ligt dan die van 2015. Het betrokken project was nog niet gegund bij het opstellen van de oorspronkelijke target waardoor hier geen rekening mee is gehouden. Op alle andere vlakken (wagenpark -1% & gebouwen -6%) blijft onze uitstoot in verhouding tot de omzet wel dalen. Ten opzichte van het basisjaar 2012 blijven we nog steeds met een globale vermindering van meer dan 20%.

Deze footprints werden opgesteld conform de ISO 14064-1 norm en de manier van opstellen staat beschreven in onze procedure voor energiereductie en vermindering van CO2 uitstoot dat geïntegreerd is in ons gecertificeerd kwaliteits-, veiligheids-, en milieu-, en duurzaamheidsmanagementsysteem.
 

De resultaten en objectieven van de voorgaande jaren zijn beschikbaar in de duurzaamheidsverslagen van de betreffende jaren.

Ook van de scope 3 emissies (de emissies die door onze activiteit worden veroorzaakt maar waarvoor we niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn) hebben we een degelijk inzicht dat weergegeven is in een rapport. Er is ook een ketenanalyse lopende om dit inzicht te verbeteren:

B: reductiemaatregelen
Onze beleidsverklaring betreffende milieu en veiligheid impliceert het permanent opzoeken van nieuwe reductiemogelijkheden.
Ons energiemanagementprogramma is opgesteld conform de ISO50001 norm.
De weerhouden reductiemaatregelen en de bijhorende verwachte reductie van CO2 voor het komende jaar staan beschreven in de laatste management review.

De maatregelen en objectieven van de voorgaande jaren zijn beschikbaar in de duurzaamheidsverslagen van de betreffende jaren.

C: Communicatie
De manier van communicatie betreffende onze footprint, de objectieven voor het komende jaar, de weerhouden en uitgevoerde acties en reductiemaatregelen staan beschreven in ons communicatieplan.
Dit gebeurt via:
• Ons jaarlijks duurzaamheidsverslag
• Onze elektronische nieuwsbrief die minstens 3 maal per jaar verschijnt
• Onze jaarlijkse interne bedrijfskrant IRIS Group News
• Deze website


D: externe initiatieven
Verlenging van de levensduur van verfsystemen :

 Lean & Green Personal Mobility

 

Jobs

Wil je graag bij Iris Group aan de slag?

Nieuws

Volg onze nieuwtjes en ontdek de video van ons 70-jarig bestaan!