CO2 reductie

De volledige IRIS groep is reeds verschillende jaren bezig met maatregelen om de CO2 uitstoot en het energieverbruik te beperken.

Sinds 2017 zijn wij gecertificeerd volgens CO2-prestatieladder norm. niveau 5 !

Voor meer informatie zie ook onze pagina op de website van SKAO

A: inzicht in CO2 uitstoot

In 2017 hebben de IRIS Group en IRIS Anticorrosion  respectievelijk  3.271 ton en 2.110 ton CO2 uitgestoten, een algemeen cijfer lager dan in 2016, ondanks een omzetstijging.

Ter herinnering, in 2016 zorgde een groot anticorrosie-project, dat strippen vereiste, waar  de energie-efficiënte methode van inductie niet kon worden toegepast, omdat een hoger brandstofverbruik  werd vastgesteld tov andere projecten in eenzelfde business met als een resultaat ; een toename van de totale CO2-voetafdruk van de groep.

Onze CO2-voetafdruk is daarom sterk afhankelijk van het type werk en de methode van strippen, door inductie of traditioneel, dat wordt toegepast op de grote projecten van Anticorrosion.

Onze doelstelling voor de footprint voor 2017 was een daling van 2% ten opzichte van 2016 in ons verbruik van voertuigen en gebouwen.

De emissies in de categorie voertuigen stegen met 1%, maar werden meer dan gecompenseerd door onze gebouwen en projecten, die respectievelijk met 22% en 27% daalden ten opzichte van de omzet.

Met betrekking tot 2012, ons referentiejaar voor koolstofvoetafdruk, zien we een algemene daling van 29%!

Wat betreft onze indirecte CO2-emissies (scope 3), gegenereerd door onze zaken met onze klanten en leveranciers, waarvan 35% reductie als doelstelling, rekening houdend met de inductietechniek op de Maeslantkering wordt op grote schaal overschreden omdat we 50% verminderde sinds het begin van de bouw in 2014.

Deze footprints werden opgesteld conform de ISO 14064-1 norm en de manier van opstellen staat beschreven in onze procedure voor energiereductie en vermindering van CO2 uitstoot dat geïntegreerd is in ons gecertificeerd kwaliteits-, veiligheids-, en milieu-, en duurzaamheidsmanagementsysteem.

De resultaten en objectieven van de voorgaande jaren zijn beschikbaar in de duurzaamheidsverslagen van de betreffende jaren.

Ook van de scope 3 emissies (de emissies die door onze activiteit worden veroorzaakt maar waarvoor we niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn) hebben we een degelijk inzicht dat weergegeven is in een rapport. Er is ook een ketenanalyse lopende om dit inzicht te verbeteren:

B: reductiemaatregelen
Onze beleidsverklaring betreffende milieu en veiligheid impliceert het permanent opzoeken van nieuwe reductiemogelijkheden.
Ons energiemanagementprogramma is opgesteld conform de ISO50001 norm.
De weerhouden reductiemaatregelen en de bijhorende verwachte reductie van CO2 voor het komende jaar staan beschreven in de laatste management review.

De maatregelen en objectieven van de voorgaande jaren zijn beschikbaar in de duurzaamheidsverslagen van de betreffende jaren.

C: Communicatie
De manier van communicatie betreffende onze footprint, de objectieven voor het komende jaar, de weerhouden en uitgevoerde acties en reductiemaatregelen staan beschreven in ons communicatieplan.
Dit gebeurt via:
• Ons jaarlijks duurzaamheidsverslag
• Onze elektronische nieuwsbrief die minstens 3 maal per jaar verschijnt
• Onze jaarlijkse interne bedrijfskrant IRIS Group News
• Deze website
Onze blog


D: externe initiatieven
Verlenging van de levensduur van verfsystemen :

 Lean & Green Personal Mobility

 

Jobs

Wil je graag bij Iris Group aan de slag?

Nieuws

Volg onze nieuwtjes en ontdek de video van ons 70-jarig bestaan!