Anticorrosie

Onderhoudscontracten

IRIS Anticorrosion neemt deel aan de onderhoudsprogramma's (periodiek of éénmalig) in uw productievestigingen. Als industriële partner zorgen wij voor het onderhoud en de corrosiewerende bescherming van uw industriële installaties.

De scholingsgraad, de vakbekwaamheid en de ervaring van onze mankracht op het vlak van industriële sites (in sectoren zoals de petrochemie, chemie, energieproductie, voeding, farmaceutica, enz.) bieden de nodige waarborgen opdat uw productieproces zo weinig mogelijk onderbroken wordt:

  • Ons personeel is vertrouwd met de voorschriften op het gebied van kwaliteitsborging, preventie, veiligheid en milieubescherming die eigen zijn aan industriële installaties.
  • Ons personeel leeft de reglementering evenals de specifieke gebruiken van de industriële productievestigingen na.
  • In voorkomend geval zorgt ons management ter plaatse voor de nodige projectcoördinatie en administratieve opvolging. 

Hoogtewerk

IRIS Anticorrosion, de specialist in hoogtewerk, beschermt, behandelt en onderhoudt structuren zoals hoogspanningsmasten, verlichtingspalen, telecommunicatieantennes, kunstwerken, ...

Het werken op hoogte vereist een bijzondere opleiding en uitrusting.

Onze medewerkers zijn specifiek opgeleid om op hoogte te werken, conform de toepasselijke voorschriften op het vlak van kwaliteit, veiligheid en milieubescherming.

Wij treden op in het kader van onderhoudscontracten of bij specifieke opdrachten..

Metallisatie

IRIS Anticorrosion adviseert het metallisatieprocédé om de duurzaamheid van uw installaties te verhogen.

Een metaallaag (zink of aluminium) aanbrengen door middel van vlam of thermisch (thermal spray) op uw structuren is het meest efficiënt corrosiewerende systeem op vlak van kwaliteit en duurzaamheid.

De metallisatie kan in onze werkplaats te Geel gebeuren of ter plaatse.

Bekleding van tanks (tank coating)

IRIS Anticorrosion beschermt uw reservoirs/opslagtanks in- en uitwendig door middel van de meest vooruitstrevende technieken.

Onze productiecapaciteit staat borg voor een snelle uitvoering, zodat uw tanks slechts een minimum aan tijd "droog" staan.

Onze inwendige coatings garanderen een maximale duurzaamheid, wat voorkomt dat de productie moet worden onderbroken omwille van tussentijdse inspecties.

Vuurwerende systemen

IRIS Anticorrosion biedt brandvertragende systemen aan voor uw installaties en uw staal- of betonstructuren.

In geval van brand kunnen de gevolgen van temperatuurstijging of aftakeling van de bouwmaterialen aanzienlijk beperkt worden door het aanbrengen van vuurwerende systemen.

Deze systemen kunnen de uitbreiding van de brand en de temperatuurstijging van uw structuren tot 4 uur vertragen.

U wint dus kostbare tijd om uw rampenplan op te starten en de schade tot een minimum te beperken.
 

Contacteer ons

per telefoon (klik hier om het nummer van uw regio te raadplegen)

of per email op volgend adres info@iris.be

Jobs

Wil je graag bij Iris Group aan de slag?

Nieuws

Volg onze nieuwtjes en ontdek de video van ons 70-jarig bestaan!